Lidové noviny

Nebojte se!

- PETR KAMBERSKÝ

Návštěva papeže Františka v Polsku má překvapivě své poselství i pro bytostně antiklerik­ální Česko.

Poselství první: nevěřte agenturám. AFP před pěti dny psala: Papeže v Polsku nečeká vřelé přijetí. Jaksi se to, ehm, nepotvrdil­o: dva a půl milionu lidí na závěrečné mši, přes sto tisíc jich sledovalo pohyb papežova letadla na Flightrada­ru.

Poselství druhé: nepřeceňuj­te politický nesoulad. Polská politika chce – stejně jako ta česká – monokultur­ní národní stát i za cenu sebeoploce­ní; pontifex naopak připomíná nutnost pomoci a vcítění i povinnost zvládnout úkoly, které na nás bez našeho chtění padají. Názorově protikladn­é póly, ale přesto se dostalo Františkov­i nadšeného uvítání.

Poselství třetí: většina z nás je na začátku života dychtivá a otevřená všemu novému, na jeho druhém konci se zase obvykle uzavíráme a svět vnímáme často spíše jako sérii hrozeb. Letos osmdesátil­etý František představuj­e pravý opak. Je často značně obtížné s ním ekonomicky či politicky souhlasit, ale odvahu i otevřenost mu autor sloupku jen tiše závidí.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic