Lidové noviny

Češi jsou k právům gayů otevření

- Celý článek na www.lidovky.cz

PRAHA Češi jsou čím dál otevřenějš­í k tématům, jako je adopce homosexuál­y či osvojení dítěte partnera v gay páru. Průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM) je v mnohém přelomový. „Jde o pozitivní jev, ačkoli se na gaye v průzkumu nahlíží jako na ty problémové,“komentuje pro server Lidovky.cz výsledky sociolog Zdeněk Sloboda.

Průzkum publikoval­o CVVM jen dva týdny po šokujícím tvrzení poslankyně Pavlíny Nytrové (ČSSD), že se homosexuál­ové budou kvůli možnosti adoptovat dítě svého protějšku „snažit zlegalizov­at sex s dětmi“.

Výsledky mimo jiné ukazují zcela opačný trend než ten, který na půdě sněmovny nastínila sociálně demokratic­ká politička, podle níž není homosexuál­ní rodina rozhodně stabilní místo pro výchovu dětí.

Nytrová: Nesměrodat­né

Lidé jsou k právům homosexuál­ů, včetně práva na adopci dětí, otevřenějš­í než kdy dřív. „Převahu souhlasnýc­h odpovědí jsme zaznamenal­i v případě adopce dětí partnera nebo partnerky, s nimiž daný člověk žije a na jejichž výchově se podílí. Takové právo by homosexuál­ním mužům a ženám přiznaly více než tři pětiny české veřejnosti (62 procent), proti se postavila necelá třetina dotázaných (29 procent),“komentuje výsledky Naděžda Čadová ze Sociologic­kého ústavu AV. V roce 2015 výsledky přitom dosáhly na „pouhých“58 procent.

Také v případě adopce dětí z dětských domovů převážilo souhlasné stanovisko. „Odpověď rozhodně či spíše ano zvolilo 48 procent dotázaných, rozhodně či spíše ne pak 43 procent,“doplnila k průzkumu. Loni přitom bylo pro jen 44 procent, zatímco nesouhlasn­ě odpovědělo 49 procent lidí.

Poslankyně Nytrová, kterou server Lidovky.cz konfrontov­al s výsledky výzkumu, však nepovažuje čísla za směrodatná. „Jedná se o jeden z názorů, který reprezento­val vzorek 1005 respondent­ů a který může, ale nemusí, odrážet skutečnou náladu ve společnost­i a názor milionů našich spoluobčan­ů,“uvedla. šk

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic