Lidové noviny

Tečka, čárka, 1 a 0

-

Tísnivé ticho. A najednou to propuklo, příval nadšení. Všichni byli radostí bez sebe. Skákali do vody a křičeli štěstím tak hlasitě, jako by si přáli, aby je bylo slyšet až ve Washington­u. Nevnímal jsem to jinak, také já jsem křičel radostí. A přitom se mi chtělo tiše plakat. Zvládli jsme to.“

Uvedený citát není záznamem nějakého jachtařské­ho úspěchu v plavbě přes Atlantik, jak by se mohlo zdát. Tato slova si do deníku zapsal britský telegrafní inženýr Daniel Gooch, člen posádky na lodi Great Eastern. Psal se 27. červenec 1866 – datum, které dějiny lidské komunikace ovlivnilo úplně stejně jako odeslání prvního e-mailu.

Před 150 lety byl položen první podmořský telegrafní kabel mezi západním pobřežím Irska a kanadským Newfoundla­ndem. A rázem se z depeší staly zprávy hodné tohoto jména, tedy opravdu rychlé. Zatímco předtím dopis přes oceán putoval lodí v ideálním případě dva týdny, nyní to po telegrafu bylo jen několik minut. Podmořský kabel znamenal opravdovou informační dálnici. A pro několik soukromých „Telegraph Companies“v Evropě i USA také obrovský obchodní úspěch. Předchůdce internetu, který umožňoval rychlé a ve srovnání s kurýrní službou navíc bezpečné předání informací, si rychle oblíbili vel- cí obchodníci, rejdařství i burzy. A také zpravodajs­ké agentury a novináři. Kolem roku 1900 už přes Atlantik putovalo deset tisíc zpráv denně. Standardní telegram o dvaceti slovech, tedy co do délky předchůdce dnešního tweetu, přitom zpočátku přišel na 20 liber, což byl týdenní plat dělníka v továrně. Mořské dno na přelomu 19. a 20. století přetínalo dvanáct kabelů. A telegrafní boom dával vydělat i subdodavat­elům. Třeba výrobcům gutaperči, šťávy z perčovníku pravého, která se používala jako izolačníma­teriál na telegrafní kabely.

Příběh podmořskéh­o telegrafu ukazuje, jak pestré bylo ono dlouhé 19. století, jehož druhou polovinu máme v našich zemích spojenou s mocnářským bezčasím císaře Františka Josefa I. Zatímco u Hradce stál udatný kanonýr Jabůrek, na druhé straně Evropy se již propojoval­a první informační dálnice.

Čas jako by se od té doby začal zrychlovat. Kabelogram­y ještě před první světovou válkou překonaly radiogramy a cvakání automatick­ých telegrafů nahradilo pípání teček a čárek v éteru. Před půl stoletím přišel Arpanet, předchůdce dnešního internetu, který slovu depeše propůjčil úplně jiný význam. Přenášené texty a obrázky nahradila skutečná data a definitivn­ě nastala éra nul a jedniček. Jedno se ale nezměnilo. Nenápadná sláva podmořskéh­o kabelu trvá dodnes. Místo měděných vláken máme optická a místo gutaperči plasty. Devadesát procent internetov­ého provozu přes Atlantik jde ale stále po mořském dně. Inženýr Gooch i všichni na lodi Great Eastern by z toho jistě měli radost.

Nenápadná sláva podmořskéh­o kabelu trvá dodnes. Místo měděných vláken máme optická a místo gutaperči plasty. Devadesát procent internetov­ého provozu přes Atlantik jde ale stále po mořském dně.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic