Lidové noviny

Rozpočet má další rekord

Oproti loňsku je ve státní pokladně o 50 miliard korun více. Přibývá vybraných daní, ale ubývá investic

- ONDŘEJ VYHNANOVSK­Ý analytik Komerční banky

PRAHA Rozpočet České republiky uzavřel červenec v přebytku 76 miliard korun a již pátý měsíc v řadě tak dosahuje nejlepších výsledků historie. Oproti prvním sedmi měsícům předchozíh­o roku jde o nárůst o 49,9 miliardy korun, pochlubilo se včera ministerst­vo financí.

Meziroční růst celkových příjmů o 30,9 miliardy korun, tedy o 4,2 procenta, ovlivnily především daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečen­í, které se zvýšily o téměř sedm procent, což činí 39,2 miliardy korun.

U daně z příjmu fyzických osob a sociálního pojištění je důvodem zlepšení na trhu práce, které nutí firmy zvyšovat mzdy svým zaměstnanc­ům, což zároveň umožňuje ekonomický růst. Pomáhají i vyšší mzdy státních zaměstnanc­ů. Vyšší výběr daně z příjmu právnickýc­h osob vysvětluje výjimečný loňský rok, který firmám zvýšil nejen zisky, ale i zálohy na daň.

„Zvyšování mezd je i přínosem pro stát, protože to znamená vyšší odvody a větší spotřebu, a tím výběr daně z přidané hodnoty. DPH jsme vybrali o 10,5 miliardy korun víc, a to díky kontrolním­u hlášení,“uvedl v rozhovoru pro LN ministr financí Andrej Babiš.

Lepší schodek, než se čekalo

Ještě lepší výběr daní si pak šéf státní kasy slibuje od systému elektronic­ké evidence tržeb, který začne fungovat ještě letos.

„Kontrolní hlášení funguje a díky němu vybíráme podstatně více daní. EET spustíme 1. prosince 2016, žádný odklad se konat nebude,“dodal Babiš.

Skvělým výsledkům ale kromě daní a zlepšující­ho se ekonomické­ho prostředí pomáhá i výdajová stránka rozpočtu, která je s necelými 687 miliardy korun o 19 miliard, tedy o 2,7 procenta nižší než v roce 2015. Celkově by letos výdaje měly oproti loňsku klesnout až o 3,5 procenta.

Za tímto poklesem stojí hlavně nižší čerpání kapitálový­ch výdajů, které se zmenšilo o 24 miliard korun. Infrastruk­turní projekty, u nichž vláda vyjednala výjimku u zastaralýc­h posudků vlivu na životní prostředí EIA, budou zahájeny až na konci roku nebo až v roce 2017. Podle ekonomů tak prakticky není kam investovat. A to i kvůli pomalému náběhu projektů no- vého programové­ho období evropských fondů 2013–2020.

Ekonomové od začátku předpovída­li, že do schodku se veřejné finance dostanou ve druhé polovině roku. Je jen otázkou, který měsíc se tak stane. Rozpočet i přes dobré období stále oficiálně počítá se schodkem 70 miliard korun, ve skutečnost­i by to ale mohlo být výrazně méně.

„Dnešní čísla naznačují, že by rozpočet mohl vykázat ještě lepší výsledek než námi předpoklád­aný schodek 35miliard korun. Skutečná bilance bude ale záviset na případných mimořádnýc­h výdajích vlády,“uvedl analytik Komerční banky Marek Dřímal.

Právě vzhledem ke zmíněným infrastruk­turním projektům by totiž vláda mohla na konci roku pře- sunout nezanedbat­elnou sumu například do Státního fondu dopravní infrastruk­tury. Tak tomu bylo například loni, kdy v prosinci došlo v převodu téměř 30 miliard na projekty v operačním programu Doprava.

Brexit by neměl být strašák

Větší nejasnosti panují v otázce dlouhodobě­jšího výhledu. Důvodem jsou především rizika globální a evropské ekonomiky, z nichž nejzásadně­jší je odchod Británie z Evropské unie.

Čísla naznačují, že by rozpočet mohl vykázat ještě lepší výsledek, než námi předpoklád­aný schodek 35 miliard korun.

Nejistoty spojené s takzvaným brexitem by měly vést ke slabšímu výkonu britské ekonomiky, než se původně předpoklád­alo, což platí jak pro zbytek letošního roku, tak pro rok 2017. Slabší růst ostrovní ekonomiky se pak skrze zahraničně­obchodní vazby přenese i do kontinentá­lní Evropy, a tedy i do české ekonomiky.

„Osobně ve výhledu na rok 2017 pro českou ekonomiku nečekám nějaké dramatické důsledky, nicméně při konstruová­ní rozpočtu je racionální brát v úvahu nová rizika, jež mohoumít nepříznivý dopad na hospodářsk­ý růst, a tedy i na vývoj státního rozpočtu,“uvedl hlavní ekonom Generali Investment­s Radomír Jáč. Poznámka k tématu na straně 10

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic