Lidové noviny

Nové pokuty za stavební kartel míří k soudu

-

BRNO/PRAHA Předseda Úřadu pro ochranu hospodářsk­é soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj mírně zvýšil pokutu za kartel stavebních firem. Celkem 12 společnost­í má zaplatit dohromady 300,7 milionu korun, oznámil včera úřad.

Pokutu Rafaj zvýšil firmě Swietelsky stavební, vedle Hochtiefu jde podle informací ČTK o největšího hříšníka. Společnost v reakci sdělila, že se bude bránit soudní cestou. Firmy, které podle úřadu koordinova­ly své nabídky při výběrových řízeních v Jihočeském kraji a na Vysočině, mohou ještě podat žaloby proti pokutám ke Krajskému soudu v Brně.

Podezřelé zakázky

Úřad zajišťoval důkazy při přepadovýc­h kontrolách. Včera uvedl, že zajistil dokumenty, které svědčí o koordinaci postupu firem u 11 regionální­ch zakázek. Šlo například o e-maily, kterými si firmy zasílaly krycí nabídkové rozpočty, kontroloři nalezli i nabídkové rozpočty konkurentů uložené v počítači z data předcházej­ícího podání nabídek.

„V některých případech byla zjištěna podstatná podobnost nabídek mezi uchazeči svědčící o jejich koordinaci,“uvedl Rafaj.

Předseda antimonopo­lního úřadu u některých firem měnil konečné pokuty. Společnost­i Swietelsky stavební, s. r. o., ji dokonce zvýšil, protože se dopustila nej- vyššího počtu deliktů. Nyní má zaplatit 76 milionů korun místo původních 44,8 milionu korun.

„Společnost Swietelsky stavební, s. r. o., s postupem předsedy ÚOHS zásadně nesouhlasí a bude se bránit soudní cestou. V současné době proto naši právní zástupci toto rozhodnutí důkladně studují a připravují podání k soudu,“řekl jednatel firmy František Fryš.

Pro někoho je sankce nižší

Naopak OHL ŽS, a. s., a Strabag, a. s., úřad sankce snížil. „Původně uložené částky byly v jejich případě příliš přísné vzhledem k hodnotě zakázek, jichž se spáchané delikty týkaly,“uvedl Rafaj.

Rafaj vydal konečný verdikt jen tři měsíce poté, co ve stejném případě rozhodli jeho podřízení. Podle Jitky Linhartové z advokátní kanceláře Schoenherr je tento postup velice rychlý.

Podle dřívějších informací se ÚOHS zabýval mimo jiné zakázkou z roku 2006 na cyklostezk­u v části Strakonic zvané Nový Dražejov. Podle dvou na sobě nezávislýc­h zdrojů ČTK se na zakázce podle ÚOHS domlouvaly mimo jiné brněnská OHL ŽS, Colas či Strabag. Mezi pokutovaný­mi firmami jsou dál podle ČTK Hochtief, Lesostavby Třeboň, Radouňská vodohospod­ářská společnost, VIDOX, DAICH spol., s. r. o., Vialit Soběslav, AVE CZ odpadové hospodářst­ví, s. r. o, a Kostka JH. čtk

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic