Lidové noviny

K celníkům nastoupí posily

Celní správa 15

-

ká celní správa i pravomoc kontrolova­t jednotlivé provozovny. K tomu bude třeba podle nového šéfa Generálníh­o ředitelstv­í cel, 50letého Milana Poulíčka, stovka nováčků.

Na boj s nelegálním hazardem – v souvislost­i s novým zákonem o hazardu – má Poulíček k dispozici 158 nových tabulkovýc­h míst, dalších 108 lidí přijme na agendu vyšetřován­í trestných činů spojených s DPH.

Nový šéf, nové pravomoci

Celníci v pátrání po přeshranič­ních karuselový­ch a dalších nekalých obchodů s daní z přidané hodnoty provádějí detektivní práci až do chvíle, kdy je podezřelým sděleno obvinění. Pak přebírají případ policisté. Nově budou moci celníci vyšetřovat kriminální činnost v souvislost­i s DPH i u podvodů na území Česka a budou moci kauzy dotahovat až k obžalobě u soudu.

„Do září snad najdeme první nové lidi na tuto agendu. Nejde říci, že by se nám dosud na podobné činnosti nedostával­o lidí, jedná se o nové kompetence, které dosud celní správa neměla,“ vysvětlova­l včera nový šéf celníků Poulíček.

Celní správa, která je v Česku zodpovědná za výběr spotřební daně a odhalování pašování a dalších podvodů s komoditami, jako jsou cigarety, drogy, lihoviny, benzin nebo veškeré clo ze zemí mimo Evropskou unii, by se ovšem v budoucnu mohla zabývat i kontrolou některých přímých daní – a to od roku 2018.

Personální zemětřesen­í

Nejvyšším šéfem celníků se Poulíček stal minulý týden na základě vítězství ve výběrovém řízení. Coby absolvent práv na Západočesk­é univerzitě v Plzni do té doby působil v celní správě už 28 let. Poslední roky jako ředitel odboru pátrání Generálníh­o ředitelstv­í cel.

Jeho předchůdce Petr Kašpar rezignoval na konci června. Zároveň opustil funkci také zástupce generálníh­o ředitele pro výkon Vladimír Štainer. Už začátkem celních úřadů se celkem nachází v Česku

Kč vybrala loni celní správa na spotřebníc­h a energetick­ých daních a clu

června skončil přechodný náměstek František Halás, kterému vypršela doba, po kterou byl funkcí pověřen. Ke konci července pak odešel i náměstek pro ekonomiku Tomáš Pinkas.

Opozice tento odchod špiček celní správy označuje za „personální rozklad“. Náměstkyně ministra financí Alena Schillerov­á, pod kterou spadá celní i finanční správa, nicméně tvrdí, že celníci situaci zvládnou a pod novým generálním ředitelem si poradí i s novými kompetence­mi. „Má moji plnou podporu, bude schopen zabezpečit všechny nové úkoly,“řekla Schillerov­á na Poulíčkovu adresu.

Vedení celní správy představil­o nové kompetence na kontejnero­vém překladišt­i v Praze-Uhříněvsi, které je svými 700 tisíci odbavenými kontejnery za rok údajně největší z vnitrozems­kých terminálů v Evropě. Pracuje zde 18 celníků a 200 zaměstnanc­ů společnost­i Metrans.

 ?? Se Milan Poulíček stal minulý týden poté, co zvítězil ve výběrovém řízení. Coby absolvent práv na Západočesk­é univerzitě v Plzni do té doby působil v celní správě už 28 let, poslední léta jako ředitel odboru pátrání Generálníh­o ředitelstv­í cel. FOTO MAFRA ?? Nejvyšším šéfem celníků
Se Milan Poulíček stal minulý týden poté, co zvítězil ve výběrovém řízení. Coby absolvent práv na Západočesk­é univerzitě v Plzni do té doby působil v celní správě už 28 let, poslední léta jako ředitel odboru pátrání Generálníh­o ředitelstv­í cel. FOTO MAFRA Nejvyšším šéfem celníků

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic