Lidové noviny

Tenkrát v Compostele

-

Pozornost světa masových zpráv byla v neděli věnována jisté velmi masové bohoslužbě. Byla prý v Krakově účast mnohasetti­sícová. Kdysi, v létě 1989, jsem se také zúčastnil Světových dnů mládeže. Toho roku se konaly ve španělské Compostele, cíli svatojakub­ské cesty, jež tehdy před čtvrtstole­tím teprve začínala svůj návrat ke slávě. Našinec byl bez mezí nadšen, že se mu podařilo vyklouznou­t na pár dní zpoza železné opony a že může uvidět hned dvě země tak neuvěřitel­ně vzdálené, vysněné, „exotické“– Francii a Španělsko. Ten skorozázra­k by navíc nebyl možný bez jakési zbožné francouzsk­é nadace, která se rozhodla zaplatit dvěma tuctům českých katolíků zpoza železné opony cestu do Compostely – ne sice jakubskou, ale zato papežskou. Už se to zapo-

Pondělí Neff mnělo, budiž to tedy připomenut­o: Čech si tehdy za železnou oponou, pokud měl to štěstí, že se tam dostal, mohl koupit tak leda bagetu. Suchou. Zato mohl dostat zadarmo české „protistátn­í“knihy, pokud měl tu odvahu a vydal se v Paříži do Rue de la Croix des Petits Champs, kde sídlilo Tigridovo Svědectví.

Ale samotná papežská Compostela… Býval jsem tehdy katolický konvertita dosti zuřivý. Svět se mi dělil na „to správné, katolické“a „to ostatní“. To, co bylo zažíti v Compostele na Světových dnech mládeže, bylo drsnou ranou do ksichtu té víry mladistvě ohnivé a nezralé. Na pódiu se svíjeli roztleskáv­ači, předzpěvuj­íce mnohasetti­sícovému davu mládeže zbožné popěvky v disco stylu. Roztleskáv­alo a pozpěvoval­o se tak dlouho, až se na nebi zjevil

Úterý Putna

Středa Baldýnský bílý vrtulník, snášející se k davu. Z něj pak vystoupila hlavní hvězda programu. Zajisté, byl to papež. Ale vlastně to klidně býval mohl být Michael Jackson nebo jakákoli jiná hvězda tehdejší scény masových zpráv. Kdokoliv se snáší z vrtulníku k pódiu, zatímco dav šílí, je nakonec vždycky jenom další hvězda.

Víra má je za to víc než čtvrtstole­tí omlácená zleva zprava; i těmi nejhoršími ranami, které si člověk způsobí vlastní blbostí. Snad jsem se však aspoň naučil porozumění těm, kdo to mají jinak; a kdo touží nacházet se ve statisícov­ém davu a mávat své hvězdě; nebo touží po jiných věcech mně těžko pochopitel­ných; a že když už dojde na téma hvězd a zástupů – že přece jen nejvíc záleží na slovech, jež ta která hvězda svým zástupům zvěstuje.

Čtvrtek Rejžek

Proto je věru dobře, že k těm mnoha stům tisícům v Krakově bylo mluveno slovy otevření a povzbuzení, nikoliv uzavření a strachu. Před Hospodinem však mají stejný význam všechny bohoslužby, velké i malé, mediální i nemediální. U Martina ve zdi nás bylo téže neděle jen pár desítek. Mluvilo se jinak, ale vlastně v podobném duchu: Ne ze strachu, nýbrž o strachu. O tom, jak strachu rozumět; a jak ho překonávat. Evangelium bylo vybráno z Jana, o dobrém pastýři, který položí život za své ovce – a tím je zbaví strachu. MARTIN C. PUTNA

Pátek Šustrová Sobota Hanák

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic