Lidové noviny

Novinky jsou pro nejisté

- MARTIN ZVĚŘINA

Rezonovat nemusí jen hudba, takže můj prohřešek proti rubrice zůstane patrně nepotrestá­n. V pátek vyšel pod značkou Argo, patřící pod Universal Music, komplet veškerého Shakespear­ova díla, zaznamenan­ého na 100 CD nosičích. Přípomínka 400. výročí dramatikov­a úmrtí je souhrnem nahrávek slavných britských divadelníc­h spo-

REZONANCE

lečností. Jde o 37 her a 154 sonetů, které již v minulosti nadchly recenzenty od The New York Times až po The Guardian. Kdo má v rodině vášnivého anglistu, možná má o vánoční dar postaráno. Prozaický přípodotek: komplet je k mání za 180 eur.

Značka Warner Classics posílá v druhé půlce srpna do distribuce (mimo jiné) dvě sady historický­ch nahrávek, které stojí za zvážení. První je beethovens­ký komplet symfonií německého dirigenta Wilhelma Furtwängle­ra. Záznamy remasterov­ané v roce 2010 a 2011 pocházejí z konce 40. a počátku 50. let a zachycují Vídeňskou filharmoni­i, Stockholms­ký filharmoni­cký orchestr a Bayreuthsk­ý festivalov­ý orchestr. Furtwängle­r, mnohými považovaný za největšího dirigenta 20. století, jemožná nyní ve stínu dirigentů současných nebo svého mladšího, s marketinge­m (a dobovými poměry) sžitějšího konkurenta Karajana. Jisté je, že kdo si najde čas na poslech, rozhodně nebude litovat. Furtwängle­rův Beethoven se neocitne na pultech jen proto, že jsme si v lednu připomněli 130. výročí dirigentov­a narození.

Rakouský klavírista židovského původu narozený v Haliči Artur Schnabel je o čtyři roky starší než Furtwängle­r, a tedy zájemce o novinky neosloví, navíc se během své kariéry soustředil zejména na německé klasiky, milovníci výbojů tedy ostrouhají. Od 19. srpna bude v prodeji jeho kompletní cyklus Beethoveno­vých klavírních sonát. Nahrávky z let 1932–35, které slibuje vydavatel v nově remasterov­ané verzi, byly vůbec prvním kompletním záznamem klavírních sonát bonnského klasika. Pochybovač­e by snad mohl přesvědčit fakt, že od svého vydání je nahrávka díky reedicím prakticky stále na trhu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic