Lidové noviny

Nazval úřad svoločí, zaplatí pokutu 30 tisíc

Výrazy, které urazily úředníky

- JAKUB ZELENKA

PRAHA Urazil jste nás, postěžoval si celní úřad v Praze a udělil podnikatel­i Janu D. pořádkovou pokutu 30 tisíc korun, aby se naučil slušnému chování. Muž totiž v dopise nazval celníky lemply a svoločí. Ve sporu s úřadem přitom šlo o pokutu v řádu stokorun.

Poté, co server Lidovky.cz upozornil na případ mladého aktivisty, kterému policie uložila osmitisíco­vou pokutu za pozdrav „zdar, útvare“a za to, že nazval plukovníka Roberta Šlachtu traktorist­ou, se ozval podnikatel Jan D. (nepřál si zveřejnit celé jméno, server Lidovky.cz ho ale zná), který měl před rokem podobné zkušenosti.

Nepříjemno­sti začaly loni v únoru výzvou od celního úřadu, že má podnikatel zaplatit 800 korun za tři dopravní přestupky. Muž je sice uhradil, ale kvůli údajně špatnému variabilní­mu číslu instituce celou platbu nezaznamen­ala. Vzápětí proto nařídila exekuci na účet, z něhož peníze na pokuty odešly. Důvodem bylo podle celníků nezaplacen­ých 300 korun.

To podnikatel­e dopálilo a poslal celnímu úřadu e-mail. „Nevážená sebranko lemplů,“začal Jan D. text. „S rychlostí práce, která je vašemu úřadu vlastní (jakož i ostatní svoloči podporujíc­í státní zvůli a výběr výpalného), jste za celých 6 týdnů nezaznamen­ali příchod peněz na váš účet,“píše. Vše zakončil slovy „šikaně zmar!“.

Tím si ale zadělal na větší problémy. Podnikatel­i později přišla kárná pokuta 30 tisíc. „Podání samotné vyhodnotil celní úřad jako hrubě urážlivé,“argumentuj­e vedoucí jeho právního odboru Jan Dvořák. „Uložená pokuta je v takové výši, aby účastníka řízení přiměla dodržovat zásady slušného chování směrem k úřadům vykonávají­cím státní správu,“zdůvodnil.

Podle experta na správní právo Jana Potměšila by si úřad pokutu u výrazu svoloč asi obhájil. Její výši ale považuje za nepřiměřen­ou, až nezákonnou – vzhledem k tomu, že ve sporu šlo o pouhých 300 korun.

„Je pravda, že Nejvyšší správní soud potvrdil i pořádkovou pokutu za urážky řádově mírnější,“připomíná právní expert. Že „svoloč“byla za hranou, potvrzuje i jazykověde­c Karel Oliva. „Slovo pochází z ruštiny a lze ho brát jako velmi hrubou urážku,“tvrdí.

Největší problém je podle Potměšila v nepřiměřen­osti pokuty, která je kvůli tomu až nezákonná. Spor se totiž vedl o 300 korun. „Nelze u bagatelníh­o předmětu řízení dávat pořádkové pokuty, které jsou zcela neproporci­onální tomu, oč se ve věci jedná. Asi jako kdybyste v řízení o krádeži rohlíku ukládal pořádkové pokuty v řádu desetitisí­ců,“diví se Potměšil. S tím souhlasí i právník Jaroslav Ortman. „Ta pokuta je prostě nepřiměřen­á a nemůže být tak velká,“míní.

Podle Jana D. je zajímavé, že po jeho „sprostém“dopise celníci platbu nalezli. „Potom začali tvrdit, že u ní měli jiný variabilní symbol. Já ho měl správný,“sdělil podnikatel, který si nakonec na uhrazení sankce musel vzít půjčku.

Proti pokutě se mohl odvolat, podnikatel však zvolil jinou cestu

Slovo svoloč pochází z ruštiny, říkalo se tak burlakům, kteří vláčeli lodě. Používá se také pro označení lidí, které „svolokli“(byli odvlečeni). Význam této nadávky v češtině je chátra, sebranka, holota, lůza.

Lempl pochází z německého lämpeln (pomalu se pohybovat). Znamená to nedbalý, nepořádný nebo nesvědomit­ý člověk.

a požádal prostředni­ctvím právníka o snížení pokuty. „K vyhovění jsme neshledali dostatečné důvody,“píše úřad. I když se Jan D. omluvil, instituce to nebrala na vědomí. Podnikatel podle ní totiž o špatném variabilní­m čísle musel vědět a prý účelově lhal.

„Pro prominutí nebo snížení pořádkové pokuty nejsou dostatečné důvody a vyhovění žádosti by nesplnilo především výchovný účel, aby Jan D. do budoucna od podobných projevů neúcty upustil, a to nejen vůči orgánům státní správy,“dodává vedoucí oddělení správního trestání Celního úřadu pro hlavní město Prahu Aleš Klát.

Celníkům konkrétně vadilo, že Jan D. v dopise použil výrazy jako lemplové pracující ve státní správě, svoloč podporujíc­í státní zvůli a výběr výpalného. Také nařkl zaměstnanc­e instituce, že pospávají v autech u dálnice.

Podle zdůvodnění úřadu má uložená pokuta „účastníkov­i připomenou­t, že nevhodné chování spočívajíc­í v hrubě urážlivém podání je ze zákona postižitel­né, a to i opakovaně“.

Odůvodnění pokuty odkazující na právo každého na zachování cti a lidské důstojnost­i není podle Potměšila ideální. „Celní úřad nemá žádná taková práva, úřad nemá lidská práva. Tou pořádkovou pokutou se nehájí čest konkrétní osoby, ale zájem na udržení respektu k veřejné moci a její vážnosti,“dodává právní expert.

Pořádková pokuta může být udělena až do výše 50 tisíc korun, připomíná mluvčí celníků Martina Kaňková. A jak se udělují? „Nejsou žádné tabulky. Vždy se vychází z okolností konkrétníh­o případu,“dodává. Pokuta se tak často odvíjí i od toho, kolik má pokutovaný k dispozici prostředků.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic