Lidové noviny

Registr smluv je plný chyb

- KATEŘINA SURMANOVÁ

Měsíc musejí úřady zveřejňova­t uzavřené kontrakty. Zatím jim to moc nejde

PRAHA Člen rady Českého telekomuni­kačního úřadu Ondřej Malý a ekonom Ondřej Kokeš si dali práci a probrali se kontrakty, které za měsíc účinnosti zákona o registru smluv do databáze napadaly. Moc analytický­ch závěrů si neodnesli, protože zadavatelé zakázek zatím přistupují k nové povinnosti poněkud ledabyle.

Vedle smlouvy se musejí do databáze vyplnit i metadata – kdo smlouvu uzavírá, s kým, co si pořizuje, a není-li to obchodním ta- jemstvím, pak za kolik. Bez toho se nedá nasadit na kontrakty filtr, díky němuž se ukáže třeba to, jestli v tendrech nějakého úřadu nevítězí pořád stejné klubko firem. „Důvodem je nedostateč­ná informovan­ost těch, kdo musejí zveřejňova­t. Ale hlavně je problémem nedostateč­ná kontrola vstupních dat,“říká Kokeš.

Bez kontroly

Jestli jsou smlouvy zveřejněné tak, jak velí zákon, nikdo nehlídá. Přestože databáze spadá pod ministerst­vo vnitra, norma mu ne- ukládá povinnost ani možnost, aby sledovalo správnost údajů. „Všechna povinná pole musejí být vyplněna, jinak systém smlouvu neuveřejní,“uvádí Hana Malá z tiskového oddělení úřadu. Ale stačí do políčka napsat třikrát písmeno X a smlouva je venku.

Úřady a instituce teď nic nenutí, aby si dávaly pozor. Až příští léto začne účinkovat paragraf, že nezveřejně­ná smlouva neplatí. Do té doby by se měli všichni naučit plnit databázi správně. Pokračován­í na straně 2 Komentář na straně 11

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic