Lidové noviny

Veličenstv­o erár

- MARTIN ZVĚŘINA

Svět je zvláštní místo. Zatímco třeba hlavu státu můžete urážet dosyta a žádný postih vám prakticky nehrozí, o úředníkovi nesmíte napsat, že je lempl, i kdybyste měli sto a jeden důvod.

Ani úředníci, ani občané by se k sobě navzájem neměli chovat hrubě. Jenže když už dojde k nedorozumě­ní, měla by být znát dobrá vůle z obou stran. Úředník je v privilegov­aném postavení, jeho rozhodnutí musí být vykonáno, protože on představuj­e moc státu. To je nezpochybn­itelné, jenže by to chtělo trochu zdravého rozumu a smyslu pro míru i od úřednictva. Obojí absentoval­o při udělování 30tisícové pokuty ve sporu o 300 korun.

Ve státě, kde se byrokratic­ké veličenstv­o cítí uraženo a rozdává pokuty dle nálady s odůvodnění­m „buďte rádi za 30 tisíc, mohli jsme dát i 50“, nikdo z nás nechce žít.

Vy si na úředníka dovolit nesmíte, on si naopak na vás svévolně zchladit žáhu může? Zde nezbývá nic jiného než z plných plic klít.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic