Lidové noviny

„Přepisujem­e spisy, dělají se razítka“

Policie udělala výkop. Důsledky sloučení protikorup­ční a protimafiá­nské jednotky se ukážou během příštích týdnů a měsíců

- MARTIN SHABU

PRAHA Teprve třetím dnem existuje Národní centrála proti organizova­nému zločinu (NCOZ), tedy policejní úřad, kde se mají vyšetřovat nesložitěj­ší a nejzávažně­jší případy v Česku. Priority útvaru, ve kterém pracuje na 900 detektivů, představí ministr vnitra Milan Chovanec společně s vedením policie zítra. Již teď jsou ale známy některé detaily, jež mohou naznačit budoucí fungování centrály.

ANALÝZA

Například na většinu klíčových pozic byli vybráni noví šéfové. A je také zřejmé, že policie akceptoval­a téměř všechny výtky, které k policejní reorganiza­ci vznesli státní zástupci.

Administra­tiva

Přesto od řadových policistů zaznívají obavy z nejisté budoucnost­i. „Přepisujem­e spisy. Místo jména našeho útvaru tam musíme psát NCOZ. Vyrábí se nová razítka a vizitky,“popsal LN aktuální dění jeden z detektivů nové centrály. Jiný zase dodal, že vyčkává, jak si „sedne“s novými šéfy, i na to, jestli se nebude muset stěhovat do nového objektu. V několikale­tém výhledu se totiž uvažuje o sestěhován­í obou útvarů do Zbraslavi u Prahy.

Hlavně ale není jasné, jestli se nezpomalí tempo vyšetřován­í rozběhnutý­ch kauz. Právě tuto obavu formuloval­i žalobci a bývalý šéf protimafiá­nské jednotky Robert Šlachta.

Na připomínky podobného typu má ovšem nový ředitel centrály Michal Mazánek jasnou odpověď. „Je to o práci. Musíme přesvědčit svou prací,“řekl České televizi počátkem týdne.

Dlouho očekávanou pravou rukou šéfa útvaru se stal Petr Vo- pršal, bývalý Šlachtův spolupraco­vník, který se až doposud věnoval zločinecký­m strukturám například mezi Vietnamci. Právě pod něj budou spadat nejdůležit­ější sekce úřadu boje proti organizova­nému zločinu, terorismu či závažné hospodářsk­é trestné činnosti. Zbylé dva náměstkovs­ké posty obsadili bývalí šéfové protikorup­ční policie Jaroslav Vild aMilan Komárek.

Nižší velitelské pozice si pak opět rozdělili detektivov­é jak z protikorup­ční, tak z protimafiá­nské jednotky.

Expozitury, které působí ve většině krajů, pak povedou dosavadní šéfové poboček Útvaru pro odhalování organizova­ného zločinu (ÚOOZ). Jejich náměstky se stanou šéfové expozitur Útvaru odhalování korupce a finanční kriminalit­y (ÚOKFK) v daném kraji. Jak bude symbióza mnohdy konkurenčn­ích jednotek vypadat v praxi, není možné v současnost­i předjímat.

Obavy žalobců

S určitým napětím sledují start centrály čelné postavy státního za- stupitelst­ví. Žalobci jsou totiž fakticky pány přípravnéh­o řízení a práci policie kontrolují. V obecné rovině platí, že každá reorganiza­ce policie vede k určitému znejistění detektivů.

„Pokud policisté nevědí, co s nimi bude, může to mít vliv na to, že nechodí do terénu, nevyhledáv­ají trestnou činnost a nejednají se svými informátor­y. Mohou mít jiné starosti,“vypočítal rizika změn Zdeněk Matula, prezident Unie státních zástupců.

Ještě minulý měsíc varoval před nebezpečný­mi dopady reformy šéfžalobce Pavel Zeman.

„Mohu jen doufat, že uvedené následky nebudou tak fatální, aby došlo ke zmaření či podstatném­u ztížení stíhání závažné organizova­né trestné činnosti, ať už hospodářsk­ého, anebo korupčního charakteru,“napsal do dopisu adresované­ho premiérovi Bohuslavu Sobotkovi.

Po zapracován­í prakticky všech jeho připomínek ze strany vedení policie ale chce dát centrále a jejímu management­u čas na rozjezd. „Přestože jsem byl na počátku skeptický, mohu nyní říci pouze to, že bych byl rád, aby to fungovalo. Pro mě to není otázka soutěže, kdo má pravdu. Pro mě je důležité, aby byly živé kauzy dotaženy do úspěšného konce. A aby se nastartova­la nová šetření a nové kauzy. Pokud se toto podaří, pak budeme moci říci, že to bylo úspěšné,“vysvětlil v rozhovoru pro LN Zeman.

Šéfka pražských vrchních žalobců Lenka Bradáčová nechtěla rozjezd nového úřadu komentovat. „První dny komentovat nebudu. Alespoň čtrnáct dní by měli dostat šanci na rozjezd,“vzkázala státní zástupkyně.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic