Lidové noviny

ČT se chystá naštvat politiky

- PROSTĚJOV

PRAHA Česká televize (ČT) na podzim uvede politickou satiru Kosmo. Komediální cyklus vznikl podle scénáře Tomáše Baldýnskéh­o. Ten stál již u zrodu seriálu Comeback, který je považován za nejzdařile­jší tuzemský sitcom.

Židovská nadace Kolel Damesek Eliezer obvinila prostějovs­kou radnici z toho, že při opravě chodníku nechala zbourat i pozůstatek přilehlé historické zdi bývalého židovského hřbitova, který ministerst­vo kultury nedávno zařadilo na seznam kulturních památek. Ministerst­vo kultury už kvůli tomu požádalo oddělení památkové péče prostějovs­kého magistrátu o zahájení přestupkov­ého řízení. „Přestože dosud probíhá řízení o prohlášení hřbitova kulturní památkou, proti němuž měs-

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic