Lidové noviny

Poslední mamuti zahynuli žízní

- LONDÝN

Jedna z posledních známých skupin mamutů vymřela kvůli nedostatku pitné vody. Myslí si to vědci, o jejichž zjištěních včera informoval zpravodajs­ký server BBC.

Mamuti jako zvířata doby ledové žili na odlehlém ostrově u pobřeží Aljašky. Vědci jejich zánik datují do doby před 5600 lety. Domnívají se, že oteplování klimatu vedlo k tomu, že jezera byla mělčí, a mamuti tak nedokázali uhasit žízeň. Většina mamutů v jiných částech světa vyhynula ještě dříve – asi před 10 500 lety. A to nejen kvůli klimatický­m změnám, ale i proto, že je tehdejší lidé lovili. Skupina mamutů na ostrově Svatého Pavla v Beringově moři se ale dokázala udržet dalších zhruba pět tisíc let.

Jak se však po době ledové Země oteplovala, zvyšovala se hladina moří, což zmenšilo plochu ostrova, na němž mamuti žili. Některá jezera zmizela v oceánu a slaná voda přitekla do zbylých nádrží. Sladkovodn­ích pitných zdrojů tak povážlivě ubylo. Zvířecí obři museli sdílet stále vzácnější napajedla. Jejich nadužívání ale způsobilo další problém. „Když vyschla ostatní jezera, zvířata se shromažďov­ala u napajedel. Pobíhala kolem nich, což ničilo vegetaci, jak to vidíme i v případě dnešních slonů. Erodované usazeniny pak mohly znečišťova­t vodní zdroje, což stále více ztenčovalo zásoby pitné vody. Mamuti přispívali k vlastnímu zániku,“vysvětlil vedoucí autor studie Russell Graham z Pensylváns­ké univerzity. čtk

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic