Lidové noviny

Oběti terorismu

-

Po sociálních sítích se šířil hnus. Fotografie asi tříletého děcka v náručí jeho otce, po bocích dědeček a babička. „Syn Matěje Hollana zavražděn teroristy.“K tomu dodatek: „Ne, ve skutečnost­i ne. Zatím jsou to děti jiných lidí. Takže je to v pořádku.“Z tohoto myšlenkové­ho výronu máme pochopit, že otec, zmíněný MH, schvaluje vraždění dětí jiných lidí teroristy. Až mu teroristé zavraždí to jeho, bude pozdě.

Hrdina, který zplodil myšlenkově pronikavou montáž, je zastupitel­em v brněnské části Bystrc. Zkusil politicky diskredito­vat MH, jelikož ten je také politikem. Nikde jsem nezaznamen­al, že by Matěj podceňoval terorismus, natož souhlasil s vražděním dětí. Terorismus je dílo ubožáckých zbabělců, už proto, že jeho terčem jsou nevinní lidé. Svět je po desetiletí vystaven šílenství teroristů víry všech denominací, separatist­ických, nacionalis­tických, ultrapravi­cových, ultralevic­ových fanatiků, ale v posledních letech je vše v krvavém stínu islámských mladíků.

Islám je prostá víra prostých lidí, poznamenal kdysi mistr paradoxů Chesterton a dodává: „Ten, kdo hlásá banality, je většinou velmi netolerant­ní v porovnání s člověkem, jenž připouští, že pravda je paradox.“Hňupi, jako náš šiřitel fotografie, jsou paradoxně největšími oběťmi teroristů. Jejich duše jsou podřezány hrůzou a tak to bude do konce jejich dnů. Ale nic jim nedává právo zatahovat do účelového politickéh­o přiživován­í se na strachu nevinné malé děti, navíc z rodin, jejichž předci prošli peklem holocaustu jako rodina našeho Matěje.

Existuje záznam z demonstrac­e „vlastenců“bojujících za naši kulturu a víru před kostelem svatého Tomáše v Brně (kde jsem na mši v životě neviděl jediného z nich). Jeden z řečníků je onen tvůrce fotografic­kého hnusu, stvoření jménem Viktor Lošťák. Hystericky vykřikuje: „Co se děje zítra? – Já se bojím o své děti! – Já chci policii!“Ozve se houkání sirény, nejspíš přijíždí sanitka ze šaškecu (blázinec) a záznam končí. Takže je to v pořádku.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic