Lidové noviny

Čeho se bojíš, Zlatíčko?

- MARCEL KABÁT

lověk, zvlášť je-li dítě, se může děsit lecčehos. Vycpané lišky. Nebo maminky, která se dlouhé hodiny dívá na televizi – a ta televize není zapnutá. A nepřidá mu jistě, když si s toutéž maminkou hraje na schovávano­u a ona ho vůbec nejde hledat...

Takové a ještě horší vzpomínky na dětství má patrně Rebeka, matka malého Daniho, kterému k jeho nelibosti říká skřítek a vypráví mu dost divné příběhy o Víle, Lovci a jejich malém Zlatíčku. Také spolu Rebeka a Dani občas něco pálí nebo jdou do domku v lesích za babičkou, která už se podle lékařů neměla vrátit z nemocnice, ale přece se ještě vrátila. Zemřít, jak se posléze ukáže.

Benedek „Bence“Fliegauf se po oceňovaném dramatu Je to jen vítr vrátil k obtížněji uchopiteln­ému, experiment­álnějšímu filmovému tvaru. Neplýtvá záchytnými body, které divákovi pomáhají zorientova­t se v asociativn­ím vrstvení obrazů a situací. Mísí se tu vzpomínky na šťastné chvíle Rebeky, Daniho a jeho otce Tamásze zachycené na domácím videu, dětskýma očima viděné Da- niho hry, Rebečiny úzkostné vize i aktuální dění: Rebeka, poznamenan­á tíživými zážitky z dětství, selhala ve své nové rodině, Daniho má jen v občasné péči, jinak si s ním povídá přes Skype a s jeho otcem si po internetu dopisuje o chystaném rozvodu.

Spálit haraburdí

Snímek Liliom ösvény (neboli Liliová cesta, český distributo­r ovšem převzal mezinárodn­í název Lily Lane) je temný, bolestný a dojemný dětský dvojportré­t, protože i Rebeka je především dítě: herečka Angéla Stefanovic­sová tak sugestivně působí svým zjevem i hlasem. Daniho provází svým posmutnělý­m světem spíše jako o málo starší sestra.

Smrt chladné, odmítající matky (a možná celého jejího archety- pu) je pro Rebeku příležitos­tí vysvobodit se ze zakletí, dospět a plně prožít lásku ke svému synovi; při drásavém vyklízení matčiny domácnosti se přímo rituálně zbavuje tíživých vzpomínek. Rebeka si snad může konečně vydechnout a do ponuré atmosféry se vracejí záblesky poklidného slunečního světla...

Křehký a zároveň docela odvážný atak na divákovy emoce a případné vlastní asociace.

Dvaačtyřic­etiletý maďarský režisér Bence Fliegauf se v intimním dramatu s nástinem hororu noří do hlubin vztahu mezi matkou a dítětem.

Lily Lane

 ?? Rebeka o tom ví své. REPRO LN ?? Dětství dospělostí nekončí.
Rebeka o tom ví své. REPRO LN Dětství dospělostí nekončí.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic