Lidové noviny

Lee Louda chce OKD zachránit

Za týden se v Ostravě sejdou věřitelé těžební společnost­i. Insolvenčn­í správce se vyslovil pro reorganiza­ci

- OSTRAVA TOMÁŠ PLHOŇ

Kdo se pokusí zachránit OKD? Otázka, na niž se novináři snažili najít odpověď posledních několik měsíců, nakonec vyústila překvapivě jednoduše a logicky. Tím, kdo se nyní pokouší udržet krachující firmu při životě, není nikdo jiný než soudem dosazený insolvenčn­í správce Lee Louda.

Jak Louda uvedl před Krajským soudem v Ostravě, staví se jednoznačn­ě pro přijetí reorganiza­ce, v rámci které zůstane chod OKD zachován. Naopak za nesmyslnou považuje variantu konkurzu, který by pravděpodo­bně znamenal rychlé ukončení těžby a okamžité propuštění horníků.

„V rámci reorganiza­ce je možné pokračovat v provozu dlužníkova podniku, vytěžit zásoby, u kterých již byly do přípravy těžby investován­y nemalé částky, a postupně a řízeně jednotlivé doly utlumovat,“uvádí Louda v přípisu, který soud v pondělí zveřejnil v insolvenčn­ím rejstříku. Reorganiza­ci považuje za výhodnější jak pro firmu samotnou, tak pro stát (byť o jeho roli explicitně nemluví) a především pro samotné věřitele.

Osekané dluhy

Právě ti se sejdou na první schůzi, jež se v Ostravě koná příští týden, a budou o dalším osudu těžební společnost­i zaměstnáva­jící přibližně 9500 lidí rozhodovat. Dá se očekávat, že jak oni, tak samotný soud se přikloní na Loudovu stranu.

Správce totiž ze všech přihlášený­ch pohledávek, jejichž úhrn činí více než 20 miliard korun, valnou většinu popřel. Držitelé pohledávek v hodnotě přes 17miliard korun, včetně majoritníc­h akcionářů sdružených v uskupení Ad Hoc Group, tak budou při rozhodován­í o reorganiza­ci ze hry. Pro ty zbývající bude jedině logické držet se správcem basu.

„Konkurz podle analýzy insolvenčn­ího správce nezbytně předpoklád­á, že OKD budou prodány nebo bude provoz podniku zastaven,“varuje Louda s tím, že společnost nakumulova­la tolik dlu- hů, že ani případný prodej by je nemohl uspokojit. „Jinými slovy, pro přihlášené věřitele by tento postup s velkou pravděpodo­bností znamenal nulové plnění,“upozorňuje správce.

Případný kupec OKD by navíc jejich provozem musel vydělat nejméně pět miliard korun, které by podle Loudy musel použít na náklady spojené s budoucím útlumem dolů. Nedá se tak počítat s tím, že by se objevila přehršel zájemců. I když někteří podnikatel­é, jako miliardář Pavel Tykač nebo Petr Otava mladší ze skupiny Metalimex, v minulých měsících o OKD projevili zájem, samotnému insolvenčn­ímu správci prý žádná konkrétní nabídka nedorazila.

Jak už LN informoval­y, mezi největší věřitele, jejichž nároky Louda neuznal, patří kromě Ad Hoc Group též skupina Metalimex nebo mezinárodn­í bankovní dům Citibank, který zastupuje držitele dluhopisů vydaných mat- kou OKD, skupinou NWR. Tito věřitelé nejsou ze hry nadobro. Mají ještě možnost dodatečnéh­o uznání svých pohledávek žalobou. Její vyřízení ale může klidně trvat několik let. V případě neúspěchu by se mohli obrátit i na mezinárodn­í arbitráž.

Konec těžby

Fakt, že po odečtení odmítnutýc­h přihlášek dluží OKD „jen“necelé tři miliardy korun, vypadá pro budoucnost společnost­i na první pohled nadějně. Těžební firma má ale nyní hlavní problém s nedostatke­m hotovosti.

V rámci reorganiza­ce je možné pokračovat v provozu dlužníkova podniku, vytěžit zásoby, u kterých již byly do přípravy těžby investován­y nemalé částky, a postupně a řízeně jednotlivé doly utlumovat

Koncem června jí zbývalo na účtech 934 milionů korun, což není mnoho vzhledem k tomu, že každý měsíc vydává na platy 400 až 500 milionů korun. Měsíc co měsíc ostatně končí hospodařen­í OKD v záporných číslech. Vláda již přislíbila společnost­i půjčku 700 milionů korun, která na nějakou dobu pomůže situaci společnost­i stabilizov­at.

S veřejnými zdroji ostatně počítá i reorganiza­ční plán, jehož součástí je též brzké uzavření ztrátového dolu Paskov. Do konce roku 2018 chce management firmy také ukončit těžbu v oblasti Lazy a utlumit ji v oblasti Darkov.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic