Lidové noviny

Internet k určení houby nestačí

Jaroslav Klán

- LUDMILA HAMPLOVÁ

Pozor na psychoakti­vní houbičky Každý rok se v Česku otráví houbami několik set lidí. Naštěstí je většina otrav lehkých a skončí nevolností a zvracením. Jedovaté houby ale mohou i zabíjet. Proto je důležité umět správně poskytnout první pomoc, vysvětluje Jaroslav Klán, vedoucí Národní referenční laboratoře pro jedovaté houby a rostliny ministerst­va zdravotnic­tví.

Nejen známé lysohlávky mají psychoakti­vní účinky. V českých lesích rostou i další druhy hub, které dokážou pozměnit vnímání okolí či přivodit halucinace. Po jejich konzumaci se člověk může cítit jako opilý, okolí vnímá nepřirozen­ě, zkresleně rozpoznává vzdálenost­i, barvy a zvuky. Pod jejich vlivem mu občas přijde jako dobrý nápad vyskočit z okna ve třetím patře, protože se mu zdá, že pod sebou má jen metrovou hloubku. lh LN Jak se bezpečně dají poznat jedlé houby od nejedlých?

Základním pravidlem je sbírat jen ty houby, které opravdu dobře známe. Lze to zjednoduši­t tak, že se naučíme spolehlivě rozeznávat několik druhů a ty sbíráme. Naše babičky dobře znaly třeba jen tři nebo čtyři druhy hub a sbíraly jen ty. Horší je, když přijde období, kdy je hub méně a houbařům přijde líto vracet se s prázdným košíkem. Pak si řeknou, že zkusí něco dalšího…

LN Co tedy udělat, když si domů přineseme houbu, u které si nejsme úplně jistí?

Chybou je podívat se na internet a pokoušet se ji určit. Houby se podle internetu určit nedají. Mezi houbami je obrovská variabilit­a, i plodnice stejného druhu mohou být tvarově i barevně odlišné, a tak vám pár obrázků na počítači nebo mobilu při určení příliš nepomůže.

Lepší je obrátit se na někoho, kdo má širší spektrum znalostí o houbách, což klidně může být nadšený houbař. Opravdu ale není dobrý nápad houby, které se nám „nezdají“, sníst. Právě tak začínají mnohé otravy.

LN Jak se projeví otrava houbami?

Nevolností a také zvracením. Tyto příznaky se ale mohou objevit i po konzumaci jedlých hub, zejména jsou-li připravené na větším množství tuku a jíme-li je na noc. Pak se jedná o nepravé otravy, byť si lidé na internetu najdou, že se otrávili. Ve skutečnost­i jen jedli příliš těžké jídlo a jejich trávicí systém dostal zabrat víc než jindy. Důležité je proto sledovat další okolnosti. Pokud jídlo z hub snědla celá rodina, vždy se otráví všichni její členové, byť se příznaky objeví v různé intenzitě podle toho, jaké množství kdo požil. Nejhůře obvykle dopadají děti, které v přepočtu na svou hmotnost snědí houbového pokrmu nejvíce. Právě to je také důvod, proč by děti do šesti let vůbec neměly jíst houby. Ne že by je nedokázaly strávit, ale případná otrava by u nich měla horší následky. LN Může někdy dojít k situaci, že se otráví jen jeden člověk, i když houby jedlo více lidí?

Zrovna nedávno jsme řešili případ paní, která připravila pro celou rodinu houbové řízky. K masákům ale nevědomky přidala muchomůrku tygrovanou a měla tu smůlu, že si ji při jídle „vylosovala“. Zpětně pak říkala, že se jí tato houba „zdála nějaká divná“. Naštěstí tato otrava nebyla fatální a paní „jen“stráví několik dní v nemocnici.

LN Za jak dlouho se otrava houbami projeví?

V případě lehkých otrav se příznaky objeví krátce po jídle, nebo dokonce ještě u stolu. To je ta lepší varianta. Vyskytne se nevolnost a přiotráven­ý člověk bude zvracet, ale právě tak se tělo toxického pokrmu spontánně zbaví. Houby se dostaly do žaludku, ale ne dále do trávicího traktu a toxin se ještě nemohl příliš vstřebat.

Někdy se může objevit i průjem, ale ten má spíše psychické příčiny, kdy začneme panikařit. Základním faktorem je časová souvislost – sním houbový pokrm a po dvou až třech hodinách se objeví příznaky, které mohou být i velmi úporné. Například po otravě některými hřiby „modráky“(hřib satan, hřib koloděj a další) následuje až šest hodin trvající zvracení. Ne nadarmo se hřib satan nazývá lidově „bliják“.

LN Co když se příznaky objeví později?

Pak se může jednat o závažné otravy, na které se také umírá. Od konzumace některých jedovatých hub může uplynout šest až deset, nebo dokonce dvanáct hodin, než se objeví první příznaky. Záleží přitom na množství pokrmu, po konzumaci pěti plodnic muchomůrky zelené se otrava projeví již po šesti hodinách. Pokud sníte jen jednu plodnici, potíže přijdou až po deseti hodinách.

U těchto otrav již zvracení nedominuje, protože pokrm byl pasážován do tenkého a tlustého střeva a toxin cirkuluje v krvi, játrech, ledvinách. Příznakem těžké otravy houbami, například právě muchomůrko­u zelenou nebo muchomůrko­u jízlivou, jsou opakované průjmy.

Avšak s časovým odstupem si ne každý uvědomí, že by jeho potíže mohly souviset s houbami, a stejně tak může dojít k záměně za jiné zdravotní potíže, například infekční choroby trávicího traktu. Tato záměna ale může mít fatální následky. Proto jsou tak důležité údaje o pacientovi abychom zjistili, zda jedl houby, kdy, jak přibližně plodnice vypadaly, aby bylo možné odlišit, zda se například nejedná o počínající salmonelóz­u.

LN Jak by měla vypadat správná první pomoc?

Ve všech případech, a to bez ohledu na závažnost otravy, je Pracuje jako mykolog-bioanalyti­k v Ústavu soudního lékařství a toxikologi­e 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a je vedoucím Národní referenční laboratoře pro jedovaté houby ministerst­va zdravotnic­tví. Patří k předním českým mykologům a toxikologů­m specializu­jícím se na výzkum rostlinnýc­h toxinů a jedů.

Záleží na závažnosti otravy a na tom, co přesně bylo její příčinou. Například při otravách muchomůrko­u zelenou máme k dispozici protilátku, jejíž účinná složka dokáže snížit poškození jater.

Musí ale být aplikována včas. Často se také mluví o transplant­aci jater jako řešení ve chvíli, kdy by pacient jinak zemřel. Ne vždy je ale možné během několika dnů, které pacientovi zbývají, najít dárce. Navíc transplant­ace neznamená, že pacient už bude zcela zdráv. Pouze jsme u něj jeden problém, selhání jater, vyměnili za jiný v podobě doživotníh­o potlačován­í imunity pomocí léků, aby tělo transplant­ovaná játra přijalo.

Člověk po transplant­aci je doživotně handicapov­án, musí užívat léky na potlačení imunitního systému a každá běžná infekce jej může ohrozit na životě. Kdyby ale neužíval tyto léky, jeho vlastní imunitní systém bude s transplant­ovanými játry bojovat a zničí je.

 ?? Kdo sbírá jen houby, které zná, vyhne se potížím. FOTO MAFRA ?? Bezpečné znalosti.
Kdo sbírá jen houby, které zná, vyhne se potížím. FOTO MAFRA Bezpečné znalosti.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic