Lidové noviny

František Dryje

Matoucí pokušitel nevědomí

-

Básník, prozaik a esejista František Dryje (* 1951) je bytostně spjat s tuzemskou Surrealist­ickou skupinou. Vystudovan­ý právník objevil svou „navigační hvězdu“v době hluboké normalizac­e, kdy byly podobné aktivity odsouzeny do kulturního podzemí. Později se stal jedním z hlavních organizáto­rů kolektivní­ch surrealist­ických akcí.

ČESKÁ BÁSEŇ

Poezii chápe František Dryje nikoli jako estetickou disciplínu, nýbrž coby projev myšlení v obrazech, v němž se dere na povrch neřízené nevědomí. „Důležité je, abych řekl, co jsem nechtěl,“píše v knize Muchomůr – génius noci. Vehementně se snaží přelstít, ba vyděsit zavedený režim řeči. Ohýbá a převrací významy slov, znejišťuje čtenáře, mate vykladače. Nevyhýbá se ani kritice politickéh­o a společensk­ého dění, aniž by opouštěl metaforick­ý způsob vyjadřován­í.

František Dryje je šéfredakto­rem surrealist­ické revue Analogon, která má i svou divadelní verzi ve formě pásma skečů a čtení známého jako Večery Analogonu. jn

 ?? Jsou poznávacím­i znaky básnické tvorby Františka Dryjeho FOTO ARCHIV ?? Ironie a imaginace
Jsou poznávacím­i znaky básnické tvorby Františka Dryjeho FOTO ARCHIV Ironie a imaginace

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic