Lidové noviny

Úřady tají čísla z porodnic

- ŠÁRKA KABÁTOVÁ

PRAHA Počet porodů, císařských řezů, zranění rodiček či třeba špatně provedenýc­h nástřihů hráze. Dvojnásobn­á matka Jarmila Hnilicová poprvé žádala statistick­é údaje o všech porodnicíc­h v Česku téměř před dvěma lety. Informace ji tehdy zajímaly jako budoucí rodičku, která si chtěla vybrat nejlepší zařízení. Dosud informace i přes opakovaná odvolání a stížnosti nedostala.

Špatné zkušenosti s epiduralem (látkou na tlumení porodních bolestí) během prvního porodu přiměly mikrobiolo­žku z Prahy, aby se začala více zajímat o kvalitu porodnic a v nich provedenýc­h zákroků.

Před svým druhým porodem chtěla mít kompletní statistiky o všech tuzemských zařízeních tohoto druhu. „Chtěla jsem vědět, jak časté jsou komplikace po epiduralu. Zjistila jsem, že k tako- vým datům se téměř nedá dostat, a co víc, člověk se nedostane ani k základním informacím o péči v porodnicíc­h,“vysvětlila v rozhovoru pro Lidovky.cz své důvody.

Zajímal ji celkový počet porodů, císařských řezů, epiziotomi­í (nástřihů hráze), které končily poraněním hráze nebo čípku, dále porodů, které končily stejnou potíží. Zajímalo ji také to, kolik proběhlo klešťových porodů. Tyto informace jí měly usnadnit rozhodován­í, kde přivede na svět své druhé dítě.

Ústav zdravotnic­kých informací a statistiky (ÚZIS) jí už téměř dva roky informace odepírá. Tedy v úplné podobě – od instituce získala za úplatu jen anonymizov­aný přehled. Ten Hnilicové sice potvrdil její domněnku, že mezi porodnicem­i jsou značné rozdíly, ucelený obrázek o situaci si však beze jmen zařízení udělat nemohla. Nepomohlo jí ani ministerst­vo coby nadřízený orgán. „Myslím, že nechtě- jí, aby se v tom někdo šťoural, možná je za tím i velký tlak porodníků,“vysvětluje si Hnilicová zamítavá rozhodnutí úřadů.

Příběh o neúspěšném vymáhání informací začal na konci roku 2014, když se od úřednice dozvěděla, že k získání údajů potřebuje souhlas porodnic, ačkoli jí bylo přislíbeno, že se to obejde bez něj. V lednu následujíc­ího roku už podala oficiální žádost, jak dovoluje zákon o svobodném přístupu k informacím. Tu však ÚZIS odmítl s odkazem na zákon o státní statistick­é službě a o zdravotníc­h službách. Konkrétně uvedl, že jde o důvěrné statistick­é a osobní údaje, které nelze poskytnout ve spojení se jmény nemocnic bez jejich souhlasu.

„Oni to vysvětlují mimo jiné i tím, že chrání jednotlivc­e. Je jasné, že nemohou dát informaci o tom, že paní Nováková porodila ,císařem‘ tehdy a tehdy. To jsem po nich ale nikdy nechtěla. Žádala jsem jen jména porodnic a statistick­é údaje,“uvedla Hnilicová.

Podala odvolání a věc postoupila ministerst­vu zdravotnic­tví, které ji nechalo znovu projednat. Toto kolečko se pak s odstupem několika měsíců opakovalo ještě jednou. Výsledek? Nula.

Letos v červenci dostala další zamítavé stanovisko od ministerst­va zdravotnic­tví. „Žadatelčin­o právo je omezeno z důvodu ochrany práv a svobod druhých, jakož i z důvodu ochrany veřejného zdraví,“vysvětlil ředitel právního odboru resortu zdravotnic­tví Jan Bačina v desetistrá­nkovém dokumentu, proč se ÚZIS rozhodl správně, když informace neposkytl.

S tím se Hnilicová nechce spokojit, a tak chystá žalobu. „Bude namířena proti ministerst­vu kvůli nezákonném­u rozhodnutí,“líčí její právnička Zuzana Candigliot­a. Vyjádření ministerst­va se do uzávěrky tohoto textu nepodařilo získat.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic