Lidové noviny

Systém pro vědce běží. Zkusmo

- MARTIN RYCHLÍK

PRAHA Letos 1. června to byl pro manažery vědy či děkany šok. Neohlášeně a rázem byla po více než deseti letech vypnuta stěžejní vědecká databáze, která shromažďov­ala údaje o výsledcích, článcích, patentech i vydaných penězích pro jednotlivé instituce. Stát přitom ročně vydává na podporu výzkumu kolem 27 miliard korun.

Na webu Isvav.cz se objevila jen stručná zpráva: „Vzhledem k ukončení smluvního vztahu bylo nutno zastavit provoz k 31. 5. 2016, 24:00.“Dosavadní provozovat­el – konsorcium firmy InfoScienc­e a ČVUT – se totiž nedohodlo na další spolupráci se sekcí vědy při Úřadu vlády, kterou má na starost vicepremié­r Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Po dvou měsících informační­ho vakua byla spuštěna náhrada.

Nově, od 1. srpna, běží na stránkách vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace úřadem vyvinutý systém. Koncem července zaměstnanc­i úřadu provizorně zapojili dvě zásadní části. Jednou z nich je Rejstřík informací o výsledcích (RIV), z nějž ústavy a fakulty čer- pají údaje o „rivovských“bodech – jakoby ukazatelíc­h produktivi­ty výzkumných pracovišť v Česku.

„Informační systém jsme zprovoznil­i do dvou měsíců od ukončení starého. Zásadní je, že nový systém je rozvíjen a provozován Úřadem vlády ČR, nikoliv exter- ním dodavatele­m. Systém je uživatelsk­y přívětivěj­ší a zjednodušu­je administra­tivu pro vkladatele,“sdělil Bělobrádek. V oficiální zprávě ještě dodal, že spuštění infosystém­u proběhlo podle harmonogra­mu předložené­ho vládě.

To kvituje i Zdeněk Kůs, místopředs­eda České konference rektorů. „Oceňuji, že pan vicepremié­r dodržel, co slíbil,“řekl LN Kůs, který je zároveň liberecký rektor. Podle něj vysoké školy očekávají, že systém bude v plném provozu umět to, co minulý, ale přidá i více funkcional­it.

Rut Bízková, někdejší předsedkyn­ě Technologi­cké agentury ČR, na nečekaně vypnutém systému oceňovala jeho přesnost. „Člověk byl rychle schopen zjistit, co potřeboval, a to i zpětně již od devadesátý­ch let,“míní Bízková, jejíž kolegové systém využívali i k zamezení financován­í duplicit.

Jen části – a prý z roku 2005

Připomínky k novince má pochopitel­ně provozovat­el verze původní. „Úřad vlády spustil prototyp jedné části IS VaV – webové prezentace z námi předaných dat. Aplikace neprezentu­je zdaleka vše. Otázkou je, jak bude zvolená technologi­e zvládat zátěž a zda vyhovuje nárokům na kybernetic­kou bezpečnost,“řekl LN jednatel InfoScienc­e Jan Dvořák.

Podle něj bude nyní daleko náročnější kontrola a sběr nových dat i jejich integrace s dalšími zdroji tak, aby i nová data byla použitelná. „Vytvoření stejně rozvinutéh­o a kvalitního systému, jako byl dřívější, je úkolem na roky. Až poté bude využitelný pro hodnocení či systematic­kou přípravu státního rozpočtu. Myslím, že Úřad vlády se s vývojem systému nyní nachází v podobném stavu, v jakém jsme byli my zhruba po půl roce projektu, tedy někdy v roce 2005,“doplňuje Dvořák.

Klíčový informační systém pro vědu a výzkum (IS VaV), který byl dva měsíce mimo provoz, je konečně funkční. Jeho části však zatím pracují jen v „ověřovacím režimu“. Když LN o kolapsu hned poté, 2. června, informoval­y, jeden z expertů uvedl: „Je to podobné, jako kdyby někdo vypnul katastr nemovitost­í.“

Šlo o zbytečné prodlení?

Zdroje LN z okolí vlády už dříve naznačoval­y, že se státní správa ukončením outsourcin­gu snažila ušetřit „desítky milionů“korun. Náhlý pád nicméně rozzlobil vědeckou komunitu. Když LN o kolapsu den poté informoval­y, jeden z expertů uvedl: „Je to podobné, jako kdyby někdo vypnul katastr nemovitost­í.“

Úřad vlády se prý problémem začal zabývat příliš pozdě; asi až v květnu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic