Lidové noviny

Lidostarci

- MARTIN ZVĚŘINA

Vpolitice nemusí platit, že pět a pět je vždycky deset. Vědí to i politici, kteří uvažují o spojení lidovců a Starostů do jediného politickéh­o subjektu. Spojení může přinést nepochybně synergický efekt a časem (což je nutno zdůraznit) může vzniknout silná celostátní strana. Riziko ale vidíme nejméně dvojí.

Nemůžeme jen sčítat zisky dvou regionálně různě silných uskupení v odlišných typech voleb. Do sněmovny si vybíráme podle jiných kritérií než do krajů či na radnice. Druhé úskalí okusili zelení, když si ostatní strany osvojily jejich agendu natolik, že poslední dobou ztrácejí. Osobní řevnivost či vykroužkov­ávání lidovců na kandidátká­ch, čehož jsme byli svědky u minulých koaličních pokusů, vyloučit nemůžeme nikdy.

Spojování dvou stran v jednu je delikátní úkol, který nesmí skončit pohlcením jedné tou druhou. I když se podaří a předsedové by se třeba střídali, vždy hrozí ztráta identity. Koalice švestkovýc­h a meruňkovýc­h knedlíků nějak osloví milovníky sladkého. Je ale takový mišmaš atraktivní?

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic