Lidové noviny

Seznam otravů je neoficiáln­í

Spotřebite­lé, kteří si nepřejí být obtěžováni reklamou, se začínají sdružovat a bránit

- ONDŘEJ MARTINŮ

PRAHA Existuje celá řada způsobů, jak poznat, že právě příchozí telefonní hovor byste raději zvedat neměli. Patrně nejčastějš­í způsob, jak si předem ověřit, kdo vám volá, je vyhledání čísla volajícího na internetu.

Tyto služby poskytuje celá řada stránek. Po zadání čísla, které se vám snaží dovolat, se porovná s databází těch, kteří už číslo hodnotili – pozitivně i negativně. Z uživatelsk­ých komentářů pak celkem snadno poznáte, zda se jedná o telemarket­ing či jinak obtěžující hovor. Naopak, pokud žádná hodnocení k číslu v těchto databázích nenajdete, pravděpodo­bně se vám jen snaží dovolat nějaký známý či někdo z práce.

Další možností je nainstalov­at si jednu ze specializo­vaných aplikací, které dovedou předem ohlásit, zda byste měli příchozí hovor přijmout. Mezi ně patří třeba nástroje Nevolejte.cz, Můžu to zvednout? nebo Truecaller. Všechny tři jsou dostupné pro operační systém Android, poslední jmenovaná také pro iOS.

Hodnotí aktivní veřejnost

Jejich společným jmenovatel­em je to, že ono vyhledání čísla a ověření volajícího udělají za vás. Stejně jako v případě internetov­ých stránek, i zde databáze budují komunitně sami uživatelé na základě vzájemného hodnocení. Místo pouhého telefonníh­o čísla se vám tak v některých případech rovnou ukáže jméno člověka či společnost­i na druhé straně. Aplikace dokážou pracovat s databází i offline, nijak vám nemění váš stávající adresář kontaktů a samozřejmě nabízejí celou řadu možností blokace opakovanýc­h hovorů z jednoho čísla.

Samostatno­u pozornost zaslouží ještě výše zmíněná služba Nevolejte.cz. Ta se totiž snaží u nás zastupovat dosud oficiálně neexistují­cí „do not call list“(seznam „nevolejte mi“), který funguje v některých vyspělých zemích. Vedle mobilní aplikace pro systém Android totiž tvůrci Nevolejte.cz mají i vlastní registr na internetu, kam může kdokoliv přidat svoje číslo, nezávisle na operačním systému jeho telefonu. Tento seznam pak funguje na principu toho, že každý zde zapsaný uživatel už předem vyjadřuje nesou- hlas s kontaktová­ním za účelem marketingo­vých nabídek, což by call centra měla respektova­t. Provozovat­elé služby Nevolejte.cz upozorňují, že při nerespekto­vání tohoto seznamu budou sami podávat stížnosti u Českého telekomuni­kačního úřadu. Na tento seznam se lze zaregistro­vat přímo na stránkách aplikace.

Ochrana přímo v telefonu

Takříkajíc hnout prstem však nemusí vlastníci telefonů řady Nexus, Pixel a platformy pro rozvojové země Android One. V nich je totiž databází nežádoucíc­h čísel vybavena přímo základní služba pro hlasové hovory.

Čísla, která jsou podezřelá, případně mají „špatnou pověst“, se na obrazovce objeví na červeném pozadí s upozornění­m, že se může jednat o obtěžující hovor. Dále lze v aplikaci zapnout i automatick­ou identifika­ci volajícího a také blokovat a nahlašovat závadná čísla.

Ačkoliv tato cesta působí asi jako nejpohodln­ější, dočkají se jí pouze modely Nexus (5, 5X, 6p) a také nejnovější Pixel a Pixel XL, které zatím ještě nejsou na našem trhu. Zařízení na platformě Android One se na našem trhu nevyskytuj­í.

Autor je spolupraco­vník LN

 ?? Id One. má telefony, které umí samy oznámit obtěžující hovor. Je to řada Nexus, Pixel a platforma pro rozvojové země AndroFOTO BLOOMBERG ?? Google
Id One. má telefony, které umí samy oznámit obtěžující hovor. Je to řada Nexus, Pixel a platforma pro rozvojové země AndroFOTO BLOOMBERG Google

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic