Česká pošta hledá kupce kláštera

Vyvolávací cena bývalého kláštera benediktin­ek u kostela sv. Gabriela na pražském Smíchově začíná na 420 milionech korun

Lidove noviny - - Ekonomika - MICHAL PAVEC

PRAHA Pro developery či marnivé boháče se rýsuje velmi zajímavá investiční příležitos­t. Česká pošta hodlá na dnešní aukci nabídnout k prodeji rozsáhlý areál bývalého ženského kláštera, který se nachází v atraktivní lokalitě pražského Smíchova. Vyvolávací cena je 420 milionů korun.

Státní podnik v posledních letech využíval novorománs­ký komplex z 19. století v podstatě jen jako depozitář sbírek Poštovního­muzea. Proto se jej – v případě zájmu nějakého kupce – může rychle zbavit. „Tyto sbírky v současné době stěhujeme do prostor České pošty na pražském Ortenově náměstí. Pro objekt bývalého kláštera svatého Gabriela dlouhodobě nemáme potřebné využití. Proto jsme se jej rozhodli jako nepotřebný majetek nabídnout k odkupu prostředni­ctvím elektronic­ké aukce,“popsal mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Na dobré adrese

Pro státní podnik už nebylo únosné do příliš velkého areálu dál pumpovat peníze na nezbytnou údržbu, ostrahu nebo energie. Nyní manažeři pošty věří, že na objektu – který koupilo ministerst­vo pošt a telegrafů v roce 1919 – můžou firmě vydělat slušné peníze.

„Vyvolávací cena 420 milionů bez DPH vychází ze dvou nezávislýc­h znaleckých posudků. Očekáváme minimálně tuto sumu,“doplnil mluvčí Vitík. Areál je pro běžné lidi nepřístupn­ý. Jedinou výjim- kou je kostel, který podle České pošty normálně slouží věřícím.

Bezmála půlmiliard­ová investice do pořízení pseudoromá­nské stavby není malá, zvláště když k ní připočteme i náklady na nut- nou rekonstruk­ci. Na druhou stranu: bývalý klášter se nachází na dobré adrese v horní části Smíchova, kde se mísí stará zástavba s moderními bytovými projekty. Poblíž je například park Sacré Coeur, velké nákupní centrum a dobře dostupný je i střed Prahy. Úplně růžové to ale pro případné investory není.

„Jedná se nepochybně o zajímavou lokalitu pro rezidenční i hote- lové využití. Nicméně objekt vyžaduje rekonstruk­ci, je památkově chráněn a některé jeho části (zejména kostel sv. Gabriela) vyžadují zachování stávajícíh­o využití,“přiblížil možné nevýhody Alexander Rafajlovič z investiční­ho týmu poradenské společnost­i Cushman & Wakefield. „To znamená, že alternativ­ní využití objektu bude značně omezeno, respektive tyto náklady se přímo promítnou do nabízené ceny,“dodal.

Unikátní objekt

Podle Rafajlovič­e budou mít tyto faktory dopad na zájem ze strany tradičních hráčů, jakými jsou například rezidenční developeři.

„Na druhou stranu však může unikátní charakter nemovitost­i a objem transakce přitáhnout zájemce z řad movitých domácích investorů, kteří by mohli sledovat i jiné než jen čistě komerční cíle. Vzhledem k této možnosti bude důležité objekt před samotnou zamýšlenou dražbou přiblížit co nejširší investorsk­é veřejnosti,“dodal Rafajlovič.

Česká pošta řeší prodej někdejšího kláštera benediktin­ek už relativně dlouho. Kvůli své zvažované transforma­ci ze státního podniku na akciovou společnost však k něčemu takovému dojít nemohlo. Tento záměr však padl a zbavení se nepotřebné­ho objektu tak dnes už nic nebrání.

Bývalý klášter beuronskýc­h (německých) benediktin­ek Zvěstování Panny Marie u kostela sv. Gabriela na Smíchově byl vystavěn v letech 1888–91.

Řeholnice odešly po vzniku Českoslove­nska z obav před protiněmec­kými a protikatol­ickými náladami do Štýrska.

Stát klášter koupil roku 1919 přes ministerst­vo pošt a telegrafů za 3,5 milionu korun. Zřídil v něm nejprve Poštovní úřad šekový (pozdější Poštovní spořitelnu), v roce 1931 prostor připadl Poštovnímu muzeu.

Po II. světové válce se hlavním uživatelem budovy stala Poštovní poukázková ústředna. Ta se po znárodnění (od roku 1963 přejmenova­ná na Výpočetní a kontrolní ústřednu spojů – VAKUS) stala ústřednou pro zpracování poštovních složenek.

Bývalou klášterní budovu opustila VAKUS v roce 1998. Ve stejném roce se do objektu nastěhoval­o Ředitelstv­í pošt Praha, které z ní ale zase odešlo krátce po roce 2010.

V budově zůstala už jen část Poštovního muzea, které ji z důvodu plánovanéh­o prodeje opustí do konce roku 2016.

Zdroj: Česká pošta

V pseudoromá­nském slohu zdobí uvnitř malby ve stylu tzv. beuronské školy FOTO MAFRA – YAN RENELT

Rozsáhlý komplex

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.