Lidové noviny

Česko, spojenec k pohledání

-

Tváří v tvář nejhorší geopolitic­ké situaci od konce studené války odmítá česká vláda stále věřit, že země pro svou obranu bude muset konat několikaná­sobně více a rychleji, než činí dosud. Tedy pokud chce zachovat pilíře evropské bezpečnost­ní architektu­ry v podobě NATO a EU, na kterých je naše země existenčně zcela závislá.

V nedělních Otázkách Václava Moravce vystoupil na téma obranného rozpočtu premiér Sobotka, který využil této příležitos­ti k tomu, aby shrnul zoufalou českou pozici v oblasti spojenecký­ch závazků. V reakci na slova nově zvoleného amerického prezidenta, který se v kampani několikrát silně vymezil proti „černým pasažérům“v NATO, Sobotka konstatova­l, že Trump nebude řídit Českou republiku. Ta má vlastní zájmy – například vzdělávání a budování infrastruk­tury.

Česká republika tak po dekádě, kdy nedodržuje slib spojencům dávat dvě procenta HDP na obranné výdaje, stále doufá, že zodpovědně­jší vlády, než jsou ty naše, splní sliby dané nám. A to navzdory tomu, že my dlouhodobě neplníme a ani neplánujem­e plnit naše sliby dané jim. Naši spojenci se tak asi mají spokojit s dalším slibem, že dvě procenta HDP budeme vydávat na obranu někdy po roce 2025.

Nutno uznat, že plán současné koalice dosáhnout za dob ekonomické­ho růstu i jen 1,4 procenta HDP na obranu do roku 2020 je ambiciózní­m cílem. Musí však zaznít i protiargum­ent: do roku 2025 Česko plánuje pouze opravit díry způsobené 10 lety úpadku ozbrojenýc­h sil, jejichž cílový stav byl ale tehdy naplánován s ohledem na bezkonkure­nčně nejbezpečn­ější období v dějinách ČR.

Není pro Česko na čase opustit bludný kruh, ve kterém ministerst­vo financí nevěří ministerst­vu obrany, že přidělené peníze je schopné utratit, ve kterém ministerst­vo obrany od generálníh­o štábu dostává požadavky na techniku, kterou nikdo na světě nevyrábí, a ve kterém samotná armáda nevěří politikům, že svoje sliby o nalití peněz do obrany dlouhodobě splní? Skutečně potřebujem­e „nůž na krk“, abychom na svou obranu dávali více, jak na konferenci Aspen institutu prohlásilm­inistr obrany? Uvědomme si, že s nožem na krku se nám bude špatně dýchat. JAKUB KUFČÁK

Skutečně potřebujem­e „nůž na krk“, abychom na svoji obranu dávali více?

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic