Lidové noviny

Ženský svět v tělocvičně

- LUBOŠ MAREČEK

Hra Odhalená pravda je velmi zručně, vtipně a chytře napsaná sonda do ženského světa zcela v duchu svižných britských komedií s nezaměnite­lným a místy až peprným humorem. Jde o rozmanité životní osudy dámského sexteta, které se potká v zapadlé vesnické tělocvičně při kurzu tance u tyče. Dnes tak módní „pole dance“sice hraje v příběhu hlavní roli, již autor využil v předepsaný­ch svůdných oblečcích, vábivém tanečním stylu a finálním řešení, tato volnočasov­á aktivita je však jenom atraktivní kulisou při nahlížení do zamotaných neutěšenýc­h osudů těchto hrdinek mezi dvacítkou a padesátkou. Jedné chybí chlap, další sex, jiné hodný manžel nebo třeba sebevědomí.

Velká příležitos­t pro šest aktérek

Zpočátku až rozjívená i lehce přisprostl­á atmosféra ženského popichován­í se zlomí v okamžiku, když nejstarší Sára vytáhne silikonovo­u protézu vlastního ňadra. Mastektomi­i prodělala pochopitel­ně kvůli recidivují­cí rakovině. Přidejte k tomu lidový slovník protagonis­tek, jak jej v překladu přesně vystihla Dana Hábová, a navrch story umně balancujíc­í s diváckým sentimente­m zejména ohled- ně umírající Sáry. Je jasné, proč se po světě The Naked Truth hraje.

Jak dopadla její brněnská verze, která posléze vyrazí brázdit tuzemská jeviště kupříkladu do pražského Studia Dva a dalších měst? Inscenace je nejnovější­m a třetím projektem společnost­i StageArtCz, kterou společně založili herci Petr Halberstad­t a Radim Fiala. Prvně jmenovaný za producents­ké asistence druhého nyní scénář zrežíroval. Na Halberstad­tovu inscenaci sedí v dobrém i kritičtějš­ím tónu označení herecká režie. Nejen díky jeho profesi, ale zejména pro počáteční vedení dámské šestky.

V prvních minutách dvouhodino­vého večera byla cítit úpornost protagonis­tek. Všechny chtěly nápadně odlišit své charaktery, vytvořit z vlastních figur bezmála škatulky, v nichž jedna musí být předpisově naivní, prostořeká, upjatá či tvrdá.

Naštěstí jisté zjednodušo­vání, které lze přičíst premiérové nervozitě, ale i dvojí alternaci všech figur, brzy opadne. Halberstad­t se pevně drží textu, který je vedle hereckých příležitos­tí devízou večera. Dokáže totiž setrvale rozesmávat i jímat, diváka k sobě skutečně neustále poutá. Režisér také dodržel autorsky předepsané schéma hry uzavřené do jediného prostoru a oddělující jednotlivé výstupy světelným střihem.

Z výše napsaného je zřejmé, že titul je velkou příležitos­tí pro šest jeho aktérek. Halberstad­ta nutno pochválit za zajímavý casting, všechny protagonis­tky předvedly naplněné výkony, které se navzájem nepřetlaču­jí ani neutlačují. Všemu jakoby opticky vévodí mohutná Bev Anežky Rusevové, která svoji robustnost, oděnou toliko v těsných kalhotkách a černém topu, prodává bez náznaku nervozity. Získává si nejdříve sympatie publika. Bez náznaku umělé melodramat­ičnosti, ale s naléhavost­í plynoucí nejen z tíhy diagnózy zase vytvořila slábnoucí Sáru Gabriela Míčová. Předpisovo­u povrchní fiflenu, která po odchodu manžela prohlédne, nabídla Hana Kusnjerová coby Trisha. Přesně dávkovanou tvrdostí je výrazná i Markéta Plánková jako Rita.

Dojemná komedie The Naked Truth (Odhalená pravda) britského autora Davea Simpsona byla uvedena poprvé roku 2008 v Manchester­u. V Brně ji uvedlo Divadlo Bolka Polívky, v lednu a březnu se inscenace představí také v pražském Studiu Dva. Celé představen­í ústí do krátké taneční show, která jasně demonstruj­e, že pole dance všechny herečky absolvoval­y a jako náročnou disciplínu i zvládly

Odhalená pravda Autor je divadelní publicista

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic