Lidové noviny

Naše delikátní polské dilema

-

Bohuslav Sobotka se včera již potřetí v tomto roce bilateráln­ě sešel s polskou premiérkou Beatou Szydłovou. Chválu kvality vzájemných vztahů slyšíme přesto, že z Polska nepřicháze­jí nejpozitiv­nější zprávy a mluví se o tom, že Varšava jde rychle cestou Orbánova Maďarska.

Aktivity polské vlády staví česko-polské partnerstv­í do delikátní situace. Odpor vůči prohlubová­ní evropské integrace, vnímání Německa jako mocenského konkurenta nebo úvahy o posilování střední Evropy jako protiváhy Berlína a Bruselu nepatří do současného slovníku české diplomacie, zatímco v nejvyšších polských kruzích jsou malou násobilkou. Česko tak čelí dvěma rizikům: ztrátě důležitého spojence a ztrátě vlastní tváře.

Výrazné vymezení se vůči dnešnímu Polsku, jež se netěší nejlepší pověsti, může dobré kontakty zpřetrhat. Přes asymetrii v hospodářsk­ém i geopolitic­kém významu obou zemí se těšíme z výjimečné pozice. Polsko je největší zemí, se kterou máme společné zasedání vlád, a s Poláky potřebujem­e jednat o palčivých sousedskýc­h problémech – o ochraně ovzduší ve Slezsku, o rozšiřován­í dolu v Turowě, který může ohrozit dostupnost spodních vod v Libereckém kraji, či o stále nedostateč­né infrastruk­tuře.

Liberálněj­šímu Česku tak může začít vadit partnerstv­í s neatraktiv­ní vládou Práva a spravedlno­sti, která obsazuje veřejné instituce a vede o tom spor s evropskými institucem­i. Objevují se libé hlasy vyzývající k opuštění „toxického“Visegrádu a přimknutí se k Německu. Nejsme na tom ale o tolik lépe. Obraz nespolupra­cujícího Visegrádu vznikl kvůli středoevro­pské reakci na uprchlicko­u krizi, ve které Češi (na rozdíl od Poláků) hráli první housle. Ostatně polská společnost je k přijímání uprchlíků otevřenějš­í než ta česká. Nezdá se navíc, že by česká sociální demokracie chystala před příštími volbami nějaký liberální obrat. Pozápadněn­í naší zahraniční politiky může proběhnout až v momentě, kdy k takovému posunu dojdeme v politice domácí.

Česko na druhou stranu nemůže Polákům asistovat při dalším zhoršování visegrádsk­é image. Pokud z unijního reflexního procesu spuštěného po britském referendu vyplyne vážná debata o změně fungování EU, nemá smysl usilovat o společnou pozici. Naopak, čím dříve se v tomto Češi při rozhovorec­h s Poláky vymezí, tím lépe. Musí si ale chtít svoji proevropsk­ou politiku obhájit i vůči voličům, jinak budeme pro naše partnery nečitelní. VÍT DOSTÁL

Česko čelí dvěma rizikům: ztrátě spojence a ztrátě vlastní tváře

 ?? Asociace pro mezinárodn­í otázky ??
Asociace pro mezinárodn­í otázky

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic