Lidové noviny

České sklo zdobí stromky i v Americe

- EVA FRYŠAROVÁ LIBEREC

Jak bude vypadat vánoční stromek, řeší Češi až těsně před svátky, ale v Glassoru se vyrábí celoročně. Hned v lednu se vrhnou na nové kolekce. O ručně malované skleněné ozdoby je velký zájem a rodinná firma počítá obrat v desítkách milionů korun ročně.

Než si takovou ručně vyráběnou ozdobu můžete pověsit na stromeček, urazí poměrně dlouhou cestu. Základem pro oblíbené koule jsou skleněné trubice, z nichž se musí udělat takzvaný odtažek, který se nad kahanem a prostředni­ctvím foukání mění v dutou ozdobu.

Ta se poté zevnitř stříbří roztokem stříbra, namočení v teplé vodě reakci jen urychlí. Když polotovary uschnou, smáčí se v konečné barvě, znovu schnou a teprve poté putují na malírnu. Tady se odehrává stěžejní a nejhezčí, ale i nejnáročně­jší část. Šikovné malířky se štětcem v ruce ozdoby povyšují na malá umělecká díla. Maluje se, lepí se různobarev­né třpytky či drobné kuličky, ale třeba i peříčka. Nic se nesmí uspěchat, a tak si zpravidla žena rozpracuje více kusů a ty po jednotlivý­ch krocích postupně dotváří.

„Než si člověk pověsí ozdobu na stromeček, malířka ji má v ruce někdy i pět až desetkrát. Podle náročnosti vzoru jich pak zvládne klidně i několik desítek denně. U složitější­ch vzorů ale třeba jen dvacet až třicet kusů, od čehož se pak odvíjí prodejní cena,“vysvětluje Kateřina Tichá, majitelka Glassoru.

Na závěr je ještě třeba odříznout stopku, za kterou malířky ozdobu drží, a připevnit záponku – háček na pověšení. A hlavně dobře křehké sklo zabalit.

Pokud v Glassoru chtějí výrobu urychlit – a také zlevnit, protože obchodní řetězce často tlačí na cenu – pomohou si v počátečníc­h fázích poloautoma­ty. Finální krok precizního zdobení je každopádně nenahradit­elný.

„Když vzniká odtažek ručně, sklář zvládne nafoukat kolem O ručně zdobené vánoční ozdoby je zájem

čtyř set koulí za den. Jakmile mu ale jeden krok ušetříme a odtažek dostane už hotový, počet vyfoukanýc­h koulí se může až ztrojnásob­it. Totéž platí u stříbření: pracovnice připraví dva tisíce kusů, osmimetrov­ý stroj i pětkrát tolik. A mašina nám může pomoci i při barvení, kdy je rozdíl opět v řádech tisíců,“popisuje manžel Tiché, zakladatel podniku.

Ať tak či tak, vždy končí koule na malírně a až lidská ruka jim vdechne konečnou podobu. Pravda, pokud se vyrábí na zakázku pro firmy, a tedy zpravidla s jejich logem, využívá se technologi­e tisku. Jednak kvůli ceně, ale hlavně zkrátka proto, že ručně namalované logo by bylo pokaždé trochu jiné, a to není zcela žádoucí.

Tradice a nostalgie

Ještě nedávno se to vše odehrávalo v Hořicích, loni si firma pořídila nový výrobní objekt v Jičíně. Kapacita toho předešlého přestávala stačit, zájem o skleněné ozdoby narůstá.

„Zrcadlí se v nich ruční práce, tradice, nostalgie, lidé v nich vidí spojení s dětstvím,“říká Tichá. „Díky větším výrobním a skladovací­m prostorům můžeme produkci dále navyšovat, nabírat nové zaměstnanc­e a stále růst.“

Aktuálně Glassor zaměstnává kolem 50 lidí, počet těch ve výrobě se ovšem odvíjí i podle sezony. Stejně jako u jiných řemesel tu platí, že sehnat nové zaměstnanc­e s potřebnými dovednostm­i je náročné a firma si je musí zaučovat sama.

„Podíl lidské práce při výrobě se bude do budoucna neustále snižovat. Na druhou stranu je nutno říct, že žádný stroj nebude nikdy v dohledné době umět vše, co člověk. Sklář si může zkoušet, a když se mu něco povede a líbí, lze to uplatnit. O malování ani nemluvě,“míní Tichá.

V předvánočn­ím období se v Glassoru angažuje celá rodina, každá ruka se hodí. „Naše nejmenší děti baví na výstavách rozdávat letáčky nebo spolu s malířkami ukazují, jak se na ozdoby kreslí a lepí,“dodává majitelka firmy.

I když se vyrábí po celý rok, předvánočn­í období je logicky přece jen hektičtějš­í. „Snažíme se uspokojit poptávku od konečných zákazníků a věnujeme se i firemním zakázkám. Víme totiž, že v lednu zase ten zájem opadne,“nastiňuje manžel Tiché, který se v ozdobičkov­ém byznyse pohybuje už 25 let.

Vlastně docela náhodou začínal v rámci tehdejšího Družstva umělecké výroby, pamatuje podnik s 500 zaměstnanc­i a odbytem za půl miliardy korun v hodně jednoduchý­ch ozdobách. Jenže kolem roku 2000, také mimo jiné vlivem konkurence z Číny, u nás celý obor výroby vánočních ozdob začal stagnovat a po celé republice se zavřela řada továren. Rodina se začala věnovat jinému byznysu a vedle toho v roce 2001 položila základ Glassoru a výrobu vánočních ozdob si v něm ponechala.

Firma ročně vyrobí miliony kusů ozdob a produkce každým rokem narůstá. Podobně jako obrat pohybující se v desítkách milionů korun.

Po Francii Austrálie?

Na 70 procent výroby putuje do zahraničí s převahou Evropské unie. Okolní státy si v Glassoru zvládnou obhospodař­ovat sami, již třetím rokem ovšem funguje vlastní sklad a distribuce pro Severní Ameriku, letos vznikly ve Francii a v budoucnu by rádi podobně saturovali Austrálii.

Přibližně polovina zboží se pak prodá přes e-shopy, polovina míří skrze velkoobcho­dníky na pulty prodejen. Letos Glassor otevřel vedle vzorkovny v sídle firmy v Liberci také svou první vlastní prodejnu.

„Chtěli jsme vyjít vstříc zákazníkům, kteří upřednostň­ují vidět ozdoby na vlastní oči, sáhnout si na ně,“říká Kateřina Tichá. Kvůli sezonnosti zboží se ale další neplánují. „Smysl by to mělo jedině v Praze, kde je potenciál turistů, kteří by byli ochotni nakupovat i během roku. Český zákazník vá- noční ozdoby v létě nekupuje,“vysvětluje Tichá s tím, že spíš se snaží být vidět na různých veletrzích a výstavách. Na nedávných Stříbrných dnech v Letňanech Glassor dokonce vyhrál anketu návštěvník­ů o nejhezčí vánoční stromek.

Podobně aktivní komunikace je podle Tiché potřeba i v případě nového francouzsk­ého trhu. „Vidíme tam velký potenciál, ale zároveň cítíme, že naše skleněné ozdoby jsou pro Francouze novinkou, něčím, co znají ze stromečků svých babiček, ale na co už zapomněli,“zmiňuje majitelka firmy.

V módě jsou pastelové barvy

V cizině Glassor tuší větší kupní sílu danou zejména odlišnou tradicí a chováním. Podle Tiché Němci, Rakušané a Američané mají ve zvyku kupovat celé kolekce ozdob a vánoční dekorace každoročně obměňovat. Oproti tomu český zákazník si ozdoby doplňuje postupně.

„Tím, že jde o ruční výrobu, cena pro něj není nejnižší, ale snažíme se, aby i on mohl na svém stromku české ozdoby mít,“podotýká Tichá. Cena jedné ozdoby se nejčastěji pohybuje v rozmezí 60 až 80 korun, za ty luxusnější můžete zaplatit i 120 korun.

Kromě koulí jsou ale v oblibě i různé skleněné figurky, které se také v Glassoru vyrábí – ale odlišně, pomocí forem. Jde o ovoce, autíčka, Santa Clause, ptáčky, čarodějnic­e, ale i piráty, perníkovou chaloupku nebo Sněhurku s trpaslíky.

„Lidé je často dávají také jako dárek. Motivy totiž vychází nejen z Vánoc, ale i z evropského folkloru a mají další poselství či symboliku. Kominíčci pro štěstí, ptáčci pro celoroční pohodu,“vy- světluje Tichá. Vybrat si lze z tisícovky různých vzorů.

Pro ně má firma vlastní designéry, ale spolupracu­je i s uměleckými středními a vysokými školami, jejichž studenti tu mohou najít praxi. Podklady se sbírají po celý rok a nové kolekce musí být připraveny s velkým předstihem. Zatímco letošní Vánoce pomalu ještě ani nezačaly, v Glassoru už dávno ví, co budou vyrábět pro ty příští. Dokonce byli letos vybráni, aby se stali součástí tvoření trendů na veletrhu Christmas World ve Frankfurtu. Pokaždé jde o čtyři až pět nových kolekcí reflektují­cích aktuální barevné trendy.

Nakonec ale český zákazník stejně převážně sáhne po klasice, jako je zlatá, červená, bordó, stříbrná a bílá. „Lidé chtějí každý rok vědět, jaké jsou trendy, na druhou stranu zejména pak Češi jsou velmi konzervati­vní,“říká Tichá.

A jak by tedy měl vypadat váš vánoční stromek, abyste se trefili do aktuální nálady?

„Pro Vánoce 2016 jsou trendovými ozdobami ty v pastelovýc­h barvách, zejména pastelová růžová, mintová – zelená i modrá s bílou. Dále to jsou kombinace křišťálové a fuchsie s červenou a modrou,“vyjmenováv­á Tichá.

„Letos jsme se zaměřili na to, aby bylo skutečně vidět, že jde o ozdoby ze skla, proto nemají mnoho zdobení ani posypů a jde pouze o obarvené sklo bez použití technologi­e stříbření, které zaručuje, že jsou ozdoby velmi lesklé, ale ne průhledné,“dodává Kateřina Tichá s tím, že nové směry vycházejí z trendů v interiérec­h a módě, kde panuje velká rozmanitos­t.

Autorka je spolupraco­vnicí redakce

 ?? I v zahraničí, kam liberecká společnost Glassor vyváží na 70 procent své produkce. Na snímku je jednatelka firmy Kateřina Tichá. FOTO MAFRA – OTA BARTOVSKÝ ??
I v zahraničí, kam liberecká společnost Glassor vyváží na 70 procent své produkce. Na snímku je jednatelka firmy Kateřina Tichá. FOTO MAFRA – OTA BARTOVSKÝ
 ?? FOTO GLASSOR/ MAFRA – OTA BARTOVSKÝ ??
FOTO GLASSOR/ MAFRA – OTA BARTOVSKÝ

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic