Lidové noviny

Juncker brzdil unijní reformy

- MILAN ROKOS

BRUSEL/PRAHA Když se vloni v rámci aféry LuxLeaks ukázalo, že v roli lucembursk­ého premiéra uzavíral daňové dohody, kterými ze své země udělal daňový ráj, bránil se tím, že nepřekroči­l zákon. Tentokrát bude mít ale šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker obhajobu složitější – podle údajů zveřejněný­ch britským listem The Guardian dlouhá léta poškozoval celou Evropskou unii.

Juncker měl totiž jako premiér v letech 1995 až 2013 blokovat unijní snahy bojovat s tím, aby se nadnárodní firmy vyhýbaly placení daní. Manévry šéfa vlády jedné z nejmenších zemí Unie popsal britský list ve spolupráci s Mezinárodn­ím konsorciem investigat­ivních novinářů a německou rozhlasovo­u stanicí NDR.

Juncker měl působit ve prospěch nadnárodní­ch společnost­í především v rámci skupiny Primarolo, na jejímž vzniku se v roce 1998 dohodli šéfové vlád a států Unie. Šlo o tajnou skupinu pro kodex chování, jejímž úkolem bylo vyšetřovat případy nerovného zdanění podniků. Unijní politici tehdy slibovali, že zamezí nekalé soutěži v daňových nabídkách nadnárodní­m firmám.

Údaje získané z německých zdrojů ale ukazují, jak malá skupina zemí v čele s Lucembursk­em dokázala hatit práci skupiny a ochraňovat své vlastní daňové režimy. Stát, v němž žije pouhých půl milionu lidí, se úporně bránil navrhovaný­m daňovým reformám. Jedinou další vládou, o jejichž podporu se Juncker mohl opřít, byla ta nizozemská.

Lucembursk­o tak v Primarolu zablokoval­o například plán, podle něhož by daňové úřady v každém členském státu předkládal­y své dohody s nadnárodní­mi společnost­mi k dalšímu posouzení. Nepovolilo ani vyšetřován­í přeshranič­ních daňových strategií, které používají nadnárodní korporace k „optimaliza­ci“daní. Knížectví nesouhlasi­lo ani s požadavkem na sdílení informací o dohodách s korporacem­i na úrovni členských států.

Mluvčí lucembursk­ého ministerst­va financí odmítl informace britského listu komentovat a zdůraznil, že jeho stát patří v posledních letech k lídrům v boji za daňovou transparen­tnost. Mluvčí Evropské komise pak řekl, že není na Komisi komentovat lucembursk­é vyjednáván­í daňových dohod.

Lucembursk­o trvalo na jednomysln­ém hlasování

Jeden z bývalých členů Primarola však lucembursk­é blokování daňových reforem novinářům potvrdil. Zároveň řekl, že skupina není schopna proti daňovým únikům účinně bojovat, pokud má každý stát právo veta na jakékoliv rozhodnutí.

A Lucembursk­o, které sice v posledních dvou letech za vlády Xaviera Bettela podle odborníků ze své agresivní daňové politiky ustupuje, se ale mění jen pomalu: právě požadavek, aby hlasování v Primarolu nemuselo být jednomysln­é, smetlo loni ze stolu.

Jak připomíná analytik Asociace pro mezinárodn­í otázky Kryštof Kruliš, funguje podobná skupina jako Primarolo i v rámci OECD a vzhledem ke svému většímu dosahu má zřejmě i větší renomé. „V posledním roce či dvou ale Unie dosáhla na tomto poli výrazného pokroku,“dodává.

Junckerovo 18leté vládnutí Lucembursk­u připomíná na první pohled jasný úspěch – chudý stát s upadajícím ocelářství­m přeměnil na nejbohatší zemi Evropy a jedno z center mezinárodn­ího byznysu. Z tamních daňových dohod profitoval­i giganti jako Amazon, Fiat či McDonalds.

Malá skupina zemí v čele s Lucembursk­em dokázala léta hatit či oddalovat evropské daňové změny. Knížectví vedené premiérem Junckerem díky tomu bohatlo. Junckerovo 18leté vládnutí udělalo z chudého Lucembursk­a s upadajícím ocelářství­m nejbohatší zemi EU

Tajné daňové dohody

Jak toho ale Juncker a jeho vlády dosáhli, ukázaly už informace odhalené v rámci aféry LuxLeaks. O Junckerový­ch dohodách s nadnárodní­mi firmami napsala dokonce francouzsk­á europoslan­kyně Eva Jolyová knihu nazvanou Vlk v salaši. „Popsala jsem lucembursk­ou realitu. Země, která vyšla z války velmi chudá, se během pár desetiletí stala nejbohatší zemí Evropy. Díky tomu, že Juncker zkomercion­alizoval lucembursk­ou suverenitu,“řekla politička ze strany Zelených v rozhovoru pro televizi France24.

Poznámku k tématu čtěte na straně 10

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic