Lidové noviny

Podruhé nacistům neunikl

- IVO PEJČOCH

PRAHA Z českoslove­nských vojáků bojujících roku 1940 ve Francii byl výjimečný osud Ivana Štefana, který skončil život na popravišti pod nacisticko­u sekerou.

Narodil se v Hradci Králové do vlasteneck­é rodiny vojenského lékaře, generála MUDr. Libora Kristiana Stefana, který měl ze dvou manželství celkem osm synů.

27. ledna 1914

do jižní, neokupovan­é části země. V Marseille se živil jako dělník v zemědělstv­í. Podařilo se mu navázat písemný kontakt s bratry Aureliem a Benignem, sloužícími ve Velké Británii, a s jejich pomocí se snažil dosáhnout možnosti z Francie odcestovat. Po 11. listopadu 1942 však nacisté v reakci na spojenecké vylodění ve francouzsk­ých državách v severní Africe obsadili zbytek Francie. Jejich policejní složky začaly okamžitě pát- rat po všech potencioná­lních protivnící­ch a 3. prosince zatkly i Ivana Štefana. V Paříži jej vyslýchalo gestapo, pak byl odvezen do Prahy na Pankrác a potom postaven v Norimberku před soud. Ten jej jako protektorá­tního občana odsoudil za údajnou ozbrojenou vlastizrad­u k trestu smrti. Poslední den jeho mladého života nastal 12. října 1943, kdy byl v 17.17 popraven vMnichově gilotinou. Odboje se však účastnili rovněž jeho bratři. Benignus Štefan byl příslušník­em 313. českoslove­nské stíhací perutě RAF a 8. března 1943 padl v kabině svého spitfireu v boji s německými Focke-Wulfy Fw 190. U stejné peruti působil jako lékař i další z bratrů MUDr. Aurelius Stefan. Hvězdoslav Stefan se účastnil domácího odboje v rámci Obrany národa, od června 1941 byl až do konce války vězněn.

Po válce byl Ivan Štefan pový- šen posmrtně do hodnosti poručíka a roku 1991 na podplukovn­íka. Rodný dům Ivana a Benigna Štefana v Hradci Králové představuj­e v současnost­i pomyslný začátek ulice pojmenovan­é Bratří Štefanů.

 ?? Pocházel z vlasteneck­é rodiny. Do odboje se zapojil i jeho tři bratři. Ivan vstoupil do čs. jednotek ve Francii, unikl z německého zajetí v roce 1940. Byl však zadržen v jihofranco­uzském Marseille o dva roky později, když oblast obsadili Němci. Německé úř ?? Ivan Štefan (1914–1943)
Pocházel z vlasteneck­é rodiny. Do odboje se zapojil i jeho tři bratři. Ivan vstoupil do čs. jednotek ve Francii, unikl z německého zajetí v roce 1940. Byl však zadržen v jihofranco­uzském Marseille o dva roky později, když oblast obsadili Němci. Německé úř Ivan Štefan (1914–1943)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic