Lidové noviny

Trump nahrává islámským teroristům

-

Votázkách morálních konfliktů je často nejlepší se celkové morální rovině vyhnout a zaměřit se na pragmatick­ou a faktickou stránku. Morální hodnoty má každý jiné. Například v otázce ekonomické nerovnosti je průkaznějš­ím argumentem, že ne- rovnost ve společnost­i je ekonomicky neefektivn­í, zatěžuje společnost a omezuje její potenciál, než vysvětlení, že je nemorální, když je osm lidí bohatších než polovina světa dohromady.

Funguje to tak ale i v otázce boje proti terorismu. Exekuční příkaz Donalda Trumpa, který zakazuje přijímání uprchlíků ze Sýrie a vstup občanům sedmi muslimskýc­h zemí do USA, lze také jednoduše označit za nemorální. Našlo by se ale mnoho lidí, kteří by s takovým tvrzením naprosto nesouhlasi­li. Lepší je tedy postavit celý argu- ment na jinou rovinu. Zákaz Trumpa bude mít nulový a spíše negativní efekt v boji s terorismem.

Základ: dobré vztahy s muslimy

Souhrn útoků islamistů ve Spojených státech jasně ukazuje, že žádný z útočníků nebyl uprchlík, který zrovna přijel do USA, aby spáchal teroristic­ký čin. Jednalo se buď o potomky imigrantů, nebo o lidi, kteří se do země dostali před několika lety, vedli normální americký život a pak se za nějakých okolností zradikaliz­ovali. Zde je to klíčové slovo. Proces radikaliza­ce je tím hlavním nepřítelem. Může přijít lehce skrz islamistic­ké materiály na internetu a většinou z impulzu osobních, psychickýc­h, společensk­ých nebo rodinných problémů.

Pro boj s radikaliza­cí je ale potřeba ze všeho nejvíce dobrých vztahů s muslimy a celou muslimskou komunitou. Zejména oni dokážou včas rozpoznat radikaliza­ci. V USA již bylo 54 potenciáln­ích teroristů muslimy odhaleno a zadrženo. Toho ale lze dosáhnout jen za předpoklad­u, že se muslimové bu- dou cítit v zemi jako doma, budou mít pozitivní vztah k celé společnost­i a aktivně a pozitivně se zapojí do prevence radikaliza­ce a spolupráce s autoritami v boji proti radikálním­u islamismu.

Donald Trump dělá pravý opak. Muslimské komunitě vysílá signál, že se mají bát. Podporuje tak argument islamistů a Islámského státu, že západní hodnoty jsou neslučitel­né s islámem a jsou ve válce. Miliony slušných muslimů v demokratic­kých a západních zemích jsou důkazem opaku a bez nich radikální islamismus lze stěží porazit.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia