Mosul vstává z popela

Lidové noviny - - Orientace Výběr -

Výstava v Galerii Věda a umění přibližuje projekt čtveřice českých vědců, kteří se pokoušejí zmapovat a alespoň virtuálně zrekonstru­ovat památky, které zničili fanatici z takzvaného Islámského státu v Mosulu. Po dobytí druhého největšího iráckého města v červnu 2014 Islámský stát nechal zničit několik desítek středověký­ch památek, které neodpovída­ly jeho představě čistého islámu. Jednalo se zejména o mešity a hrobky, které svědčily o pestré etnické a náboženské minulosti města. Čeští vědci z Orientální­ho ústavu AV, Univerzity Palackého v Olomouci a Západočesk­é univerzity v Plzni mapují rozsah této „urbicidy“pomocí podrobných družicovýc­h snímků. Zároveň shromažďuj­í fotografie a další historické prameny zničených památek, kterých je obecně k dispozici velmi málo. S použitím digitálníc­h technologi­í se pak snaží stavby obnovit alespoň ve virtuálním prostoru, některé i formou trojrozměr­ných modelů. Petr Zídek

Ondřej Beránek, Miroslav Melčák, Karel Nováček, Lenka Starková: Ohrožená architektu­ra města Mosulu. Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, otevřeno do 31. 3. 2017 v pracovní dny 10–18 hodin, vstupné zdarma.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.