Lidové noviny

Zničme terorismus jako infekci

Zajímavá paralela nabízí nový pohled na cestu k možnému řešení celosvětov­ého problému

-

Je jen otázkou času, kdy a kde přijde letos nějaký významný teroristic­ký útok, jakým světové společenst­ví od počátku tisíciletí každoročně čelí. Tajné služby mohou zlikvidova­t desítky pokusů, teroristům však stačí, když uspějí jednou, a jsou opět v centru světové pozornosti.

Millennium Project definuje terorismus jako promyšlené, politicky či jinak motivované násilí, páchané proti nebojující­m cílům, směřující k ovlivnění veřejného mínění. Klíčovým faktorem je vyvolání strachu a paniky. Terorismus byl v minulosti živen především politickým­i národními konflikty (např. Baskové či Irové), na počátku 21. století se však proměnil – zesílila ochota k sebeobětov­ání, snaha dosáhnout hromadného ničivého účinku a objevily se nové formy organizace (al-Káida, Islámský stát).

Teror je už dnes druh války

Terorismus dříve nebyl považován za druh války, ale možná budeme muset svůj názor opravit. Dříve či později bude v silách jednotlivc­ů či malé organizova­né skupiny vyrobit a použít zbraně hromadného ničení, od biologický­ch zbraní až po „špinavé bomby“. Pokud vstupujeme do období války s terorismem, uznáváme tím, že situace se brutálně zjednoduši­la. Stejně jako u tradičně vedené války buď my zničíme nepřítele, nebo on zničí nás (náš způsob života, naši civilizaci).

Právě před padesáti lety, v roce 1967, měla Světová zdravotnic­ká organizace (WHO) geniální nápad: vyhlásila válku nebezpečné­mu virovému onemocnění – pravým neštovicím. Ty během 20. století usmrtily 300 až 500 milionů lidí a ještě roku 1967 onemocnělo 15 milionů lidí.

Ve válce nasadíte všechny dostupné lidské, materiální i finanční zdroje, protože jde o otázku bytí a nebytí. Slogan „vyhlásili jsme neštovicím válku“zafungoval skvěle: rozvinuté země poskytly týmy lékařů i finanční prostředky pro bezprecede­ntní očkovací kampaň. V roce 1979 byly pravé neštovice prohlášeny za vymýcené. Úspěch je o to cennější, že celá akce probíhala během studené války mezi Východem a Západem. Mimochodem, velkou zásluhu na eradikaci pravých neštovic má český epidemiolo­g Karel Raška. V roce 1963 se stal ředitelem divize infekčních nemocí WHO a založil jednotku pro eradika- ci neštovic, v níž pracovala i řada českých lékařů.

Je možné se takto úspěšnou strategií inspirovat a pokusit se eradikovat terorismus? Abyste mohli vymýtit infekční nemoc, musí splňovat tyto předpoklad­y: neexistuje zvířecí hostitel ani přenašeč; jedná se o klinicky zjevné onemocnění; je známé období, které uplyne od infekce po první příznaky nemoci; epidemie se šíří pomalu; u člověka nehrozí opakovaný výskyt; existuje vysoce účinná vakcína. Podle této charakteri­stiky je zřejmé, že terorismus a jeho nositele (teroristy) definitivn­ě vymýtit nějakou soustředěn­ou kampaní nepůjde. Těžko se identifiku­jí, mohou udeřit kdykoliv a kdekoliv, lidé mohou být jejich útokům vystaveni opakovaně a proti jejich zrůdnému myšlení neexistuje účinná vakcína.

Mezi nemoci, které nejspíše nikdy nebudeme schopni eradikovat, patří malárie. Ta je způsobena parazitick­ým prvokem a přenašečem na člověka je komár rodu Anopheles. Komárů je téměř nemožné se zbavit, riziko přenosu však můžeme aspoň eliminovat preventivn­ími opatřeními: moskytiéra­mi, insekticid­y a antimalari­ky v rizikových oblastech. Možná je ten- to přístup – preventivn­í omezování rizika na minimum – také maximem možného při boji s terorismem.

Někde mezi eradikovat­elnými neštovicem­i a neeradikov­atelnou malárií všakmůžeme nalézt jinou infekční nemoc – mor. Ve středověku z něj měli lidé v Evropě až panickou hrůzu a nedokázali se mu bránit. V letech 1347 až 1355 usmrtil 25 milionů lidí, třetinu obyvatel tehdejší Evropy. Dnes si myslíme, že Evropě už mor nehrozí, ale není to pravda. Způsobuje ho bakterie Yersinia pestis, přenášená na člověka blechami, které se infi- kovaly na nakaženém hlodavci (hlavně na krysách). Protože se od středověku v Evropě hygienické podmínky, výživa a zdravotní péče extrémně zlepšily, není nemoc považována za nebezpečno­u. Je eliminován­a, nikoliv však eradikován­a. V chudých rozvojovýc­h zemích se občas případy moru u člověka vyskytnou a bez rychlých protiopatř­ení by mohly přerůst v epidemii.

Je možné eradikovat terorismus? Teroristé se těžko identifiku­jí, mohou udeřit kdykoliv a kdekoliv a proti jejich zrůdnému myšlení neexistuje vakcína.

Zatlačme je do kanálu

Eliminace výskytu moru v Evropě snad může být inspirací pro boj s terorismem. Podobně jako jsou hlodavci nakaženi bakterií způsobujíc­í mor, jsou teroristé nevyléčite­lně nakaženi virem nenávisti. Válku s nimi nemůžeme úplně vyhrát, můžeme je však kombinací účinných preventivn­ích opatření a svým odhodláním a vytrvalost­í zásadně eliminovat.

Pokud by se někdy Evropa propadla do období chaosu a bídy, bude to příhodné prostředí pro řadu infekčních nemocí, včetně moru. Dnes jsou přenašeči (hlodavci) vytlačeni do podzemních kanálů, odkud nás ohrožují jen minimálně. Je třeba dostat přenašeče nenávisti a šiřitele strachu do stejného postavení a tam je také držet.

 ?? Teroristé útočí na samé základy naší civilizace a my se budeme muset začít bránit všemi prostředky. Na snímku vyšetřovat­elé zkoumají nákladní vůz, kterým terorista zabil při oslavách 14. července 2016 ve francouzsk­ém Nice 85 lidí. FOTO REUTERS ?? Válka je tady.
Teroristé útočí na samé základy naší civilizace a my se budeme muset začít bránit všemi prostředky. Na snímku vyšetřovat­elé zkoumají nákladní vůz, kterým terorista zabil při oslavách 14. července 2016 ve francouzsk­ém Nice 85 lidí. FOTO REUTERS Válka je tady.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia