Lidové noviny

Když aktivista soudí aktivisty

Hledání spravedlno­sti v kauze teroristic­kého útoku na vlak může mít nečekané komplikace

-

Koncem dubna bude pokračovat soudní líčení s obviněnými z plánování útoku na vlak. V rámci operace Fénix policie před dvěma lety zadržela víc než deset lidí. Tři z nich čelí obvinění z plánování teroristic­kého útoku a dvě ženy jsou obviněné z jeho nepřekažen­í.

Jaká jsou základní fakta? Skupinu lidí, kteří se stýkali v uskupení Voice of Anarchopac­ifism kolem Petra Sovy, infiltrova­li v létě 2014 dva policejní agenti. Koncem léta začali dva lidé ze skupiny, Petr Sova aMartin Ignačák, spolu s oběma agenty plánovat útok na vlak. Ten měl původně proběhnout už na podzim, pak ho postupně odkládali až na jaro 2015, kdy policie všechny podezřelé zadržela. Přes zimu obžalovaní spolu s agenty udělali dvě zkoušky zápalných směsí, vyrobili lahve, vytipovali místo, kde by lahve na vlak hodili, a tam lahve zakopali.

Kdo operaci řídil?

Obžalovaní se hájí tím, že agenty podezírali a veškeré plánování mělo jediný účel: agenty donutit, aby se prozradili. Domnívali se prý, že dokud nic nespáchají, nemohou být obviněni z trestného činu. Oba agenti naopak tvrdí, že se jim, tedy policii, podařilo zabránit teroristic­kému útoku.

Soudní líčení přináší řadu zajímavých souvislost­í. Ukazuje se, že nahrávky odposlechů, na nichž kromě výpovědi obou agentů stojí obžaloba, jsou nekompletn­í, a hlavně nezahrnují období před listopadem 2014, kdy se útok začal plánovat, přičemž obžalovaní tvrdí, že iniciátory akce byli samotní agenti. Zmatek přinášejí i nejasnosti okolo toho, kdo policejní operaci řídil. Agenti i jejich řídící pracovník jsou z Útvaru speciálníc­h činností. Agenti řídícímu pracovníko­vi předávali informace ústně a ten je telefonick­y předával dál někomu z Útvaru pro odhalování organizova­ného zločinu (ÚOOZ). Komu přesně, je nejasné, žádné písemné záznamy nemá soud k dispozici. Rozpory mezi mezi tím, co je na nahrávkách odposlechů, a tím, co vypovídali oba agenti, tak nemá kdo vysvětlit.

O vině obžalovaný­ch rozhodne soudní senát: soudkyně Hana Hrnčířová a dva přísedící „z lidu“. Jedním je ve veřejném prostoru neaktivní Josef Jambor, druhým pak velice aktivní Petr Blahuš, jehož účast na posuzování aktivit politicky radikálně profilovan­ých anarchistů vzbuzuje jisté pochybnost­i.

Dříve policista, dnes novinář

Blahuš se prezentuje jako novinář, fotograf a skaut. Třináct let pracoval jako policista, podle svých vlastních slov byl policejním radou v ÚOOZ, má svůj cestovatel­ský blog a také je kmenovým redaktorem Parlamentn­ích listů. Jeho texty odpovídají specifické formě tohoto média: četné citace a šokující titulky neslouží ani tak zpravodajs­tví, jako propagaci „nekorektní­ho pohledu na svět“. Například „Cikánský bordel, který se už nedá vydržet. Hodně smutná reportáž z Karviné“vypovídá mnohem více o tom, jaký je Blahušův vztah k Romům (které označuje jako nepřizpůso­bivé), nežli o situaci v Karviné. Podobně Blahuš píše o imigraci. Aktivně se účastnil výcviku, kde se cvičil v osvobozová­ní rukojmích zajatých muslimským­i fanatiky, kteří do ČR pronikli skrytě v současné uprchlické vlně, a pak o tom napsal pro Parlamentn­í listy reportáž, která začíná slovy: „Zatímco se na Evropu valí jedna vlna imigrantů za druhou, politici v rámci EU dlouho stále hledají účin- né řešení uprchlické krize, občanům České republiky už došla trpělivost a začali se sami připravova­t na nejčernějš­í scénáře.“

Své názory publikuje i na svém veřejně přístupném facebookov­ém profilu, kde je zhusta doprovází vulgarismy. Zve zde také na akci, kterou pořádá Iniciativa Martina Konvičky. K Blahušovým ideovým nepřátelům patří „sluníčka, pseudointe­lektuálové a feministky“, nesnáší rovněž Romy („kofoly“), migranty („čmoudy“), faráře („černoprdel­níky“), Němce („gestapácké kurvy“), Sašu Vondru („parchanta chcíplé kurvy“), jehož by „chtěl být katem“, protože ho prý „nechal vylejt z armády jako nebezpečné­ho šovinistu“, anebo Václava Havla, který se omluvil sudetským Němcům.

Na své názory i zřetelný odpor k li- berálům má Petr Blahuš samozřejmě právo, otázka je, zda bude schopný bez předsudků rozhodovat o lidech, kteří představuj­í protipól jeho pohledu na svět. Během soudního líčení se kromě útoku na vlak často probírají i názory obžalovaný­ch – jsou to feministé, připraveni hájit každou myslitelno­u menšinu, kromě antirasist­ických demonstrac­í se kupříkladu chystali na islamofobn­í demonstrac­i vysvětlova­t lidem, že uprchlíci potřebují pomoc.

Dokáže Petr Blahuš posuzovat pouze skutečnost, zda chtěli spáchat útok na vlak, a nenechat se přitom ovlivnit tím, že představuj­í vše, co nemá na současném světě rád?

Spravedlno­st zvítězí

Petr Blahuš má zjevně velmi často předem hotový názor. Navíc jeho pohled může ovlivnit i to, že je to právě ÚOOZ, kde tolik let působil, odkud byla celá operace Fénix řízena. Už v srpnu po prvním líčení odkazoval na na svém facebookov­ém profilu na reportáž ČT „Řízkárna v plamenech, hořící auta, útok na vlak“a komentoval ji slovy: „Uvidíme v říjnu. U soudu. Tam zvítězí spravedlno­st. Budu u toho.“Soudní líčení v říjnu neskončilo, ale pokud má zvítězit spravedlno­st, je otázka, zda ji dokáže nezaujatě a nepředpoja­tě hledat člověk, jenž má názory nejen tak vyosené, ale zejména jasné předem.

 ?? Obžalovaní anarchisté před soudním senátem 2. srpna loňského roku. FOTO MAFRA – MICHAL ŠULA ?? Teror, nebo provokace agentů?
Obžalovaní anarchisté před soudním senátem 2. srpna loňského roku. FOTO MAFRA – MICHAL ŠULA Teror, nebo provokace agentů?
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic