Lidové noviny

Jiný autistický film

-

Kdo je to autista? Jednu z odpovědí dal Normální autistický film Miroslava Janka, který se stal jasným vítězem řady prestižníc­h cen – naposledy získal Českého lva v kategorii dokumentů. Jankův film představuj­e pět dětí či mladých lidí, nesnadných, ale okouzlujíc­ích osobností, jejichž svět je možná někdy těžko pochopitel­ný, nicméně fascinujíc­í a inspirativ­ní. Dokonce se lze spolu s autorem místy ptát – kdo je vlastně „normální“, my ostatní, nebo tihle „autisté“jako klavírní virtuos Denis, filmový fanoušek Lukáš nebo bilingvní vypravěčka Marjamka?

Film Veroniky Stehlíkové Děti úplňku, který tento týden uvedla Česká televize (a stále je dostupný v jejím internetov­ém vysílání) takovou fascinaci nenabízí. Naopak jde z většiny scén, které ukazuje, nefalšovan­á hrůza. Děti, které v zoufalém amoku vážně ubližují sobě i svému okolí, rodiče, kteří se svěřují, že jsou na pokraji sil a pracovníci sociálních služeb, kteří přiznávají, že zdaleka nemohou pomoci všem rodinám, které to naléhavě potřebují. Nechybí tu podstatný poukaz na to, že děti postižené těžkou formou autismu, často v kombinaci s mentální retardací, jsou lidské bytosti, které dokážou přijímat a vracet lásku. Ale drastické výjevy, při nichž tuhne krev v žilách, ukazují, jak psychicky i fyzicky obtížná je péče o ně.

Aby nedošlo kmýlce – záslužné jsou oba dokumenty. Ten Jankův proto, že ukazuje, že lehký autismus nemusí představov­at hrozbu. Děti úplňku proto, že ukazují, jak děsivá hrozba se za touto diagnózou skrývat může a jak potřebné je, aby se rodiny v takové situaci neocitly bez pomoci. Nebylo by od věci, aby se také tento snímek dočkal cen. Jinak by to totiž mohlo vypadat, že se odvažujeme vidět svět jen z té chlácholiv­é stránky.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia