Lidové noviny

Proč stát musí platit za zvlněnou D47

-

Poslanecká sněmovna ustavila ve své historii hodně vyšetřovac­ích komisí. O málokteré se dá říci, že by kdy něco vyšetřila. Nicméně to, co předvedla vyšetřovac­í komise pod vedením dopravního „experta“a volebního manažera ČSSD Jana Birkeho, se nesmazatel­ným písmem zapíše do historie.

Pomiňme, že sněmovně trvalo téměř dva roky, než byl zvolen předseda komise a než začala pracovat. Podstatné je, že se do čela dostal „překvapivě“pan poslanec Birke.

Proč se právě pan Birke musel stát předsedou komise? Zvlněnou dálnici D47 u Ostravy postavila firma Euro- via. ŘSD se s firmou Eurovia soudí již pět let o odstranění vad dálnice D47 u rozhodčího soudu při Hospodářsk­é komoře. Ano, u toho „slavného“rozhodčího soudu, jehož místopředs­edou je pan Mgr. Radek Pokorný, který tvrdí, že na chod rozhodčího soudu nemá žádný vliv a výběr rozhodců jako místopředs­eda ovlivnit nemůže.

Je to stejný rozhodčí soud, který nedávno odsoudil České dráhy v „nejbizarně­jším rozsudku století“k tomu, aby ČD zaplatily Škodě Transporta­tion smluvní pokutu 1,3 miliardy korun za zpoždění dodávky lokomotiv (které navíc nesmí na německé železnice) o tři roky. A tento rozsudek padl navzdory tomu, že smluvní pokuta ani valorizace nebyly v původní smlouvě dohodnuty – prostě arbitři se rozhodli, že si to Škoda Transporta­tion zaslouží. Právním zástupcem Škody Transporta­tion byl i v tomto případě Mgr. Pokorný.

A právním zástupcem firmy Eurovia v kauze D47 u stejného rozhodčího soudu je rovněž kancelář Mgr. Pokorného. ŘSD se již pátým rokem domáhá u této arbitráže rozsudku, a ten ne a ne přijít. Nechci spekulovat o tom, proč nechtějí nebo neumějí rozhodci rozhodčího soudu pana Pokorného rozhodnout, ale je jistě zajímavé, že pokud by arbitráž rozhodla již před dvěma lety, poslanecká vyšetřovac­í komise by pozbyla smyslu – viník by byl jasný, určila by ho arbitráž.

Abychom dokončili celou mozaiku této kauzy, je potřeba uvést, že hlavní aktéry pojí rovněž velmi přátelské vztahy. A navíc je pan Pokorný velkým přítelem pana premiéra Sobotky. Ten pracoval jako koncipient v advokátní kanceláři pana Pokorného.

Popření ústavních principů

No a jsme u toho, proč volbu pana Birkeho Eurovia přijala s úlevou. Ten byl zárukou, že poslanecká komise skončí jako vždy – tedy bez jasného výsledku. A hlavně že neobviní Eurovii, že by za zvlnění dálnice nedej bože mohla. A to se mu věru podařilo – komise došla k neuvěřitel­nému závěru, který by nemohl projít ani v banánové republice. Zhotovitel stavby D47 Eurovia za nic nemůže, za všechno může ten neschopný státní investor a konečně taky ministerst­vo dopravy. On ten výsledek je ještě absurdnějš­í – vyšetřovac­í komise v něm konstatuje, že není schopna vyšetřit pravé viníky problémů na D47 a žádá vládu, aby situaci vyšetřila ona a označila konkrétní viníky.

V České republice ústava definuje tři moci. Moc výkonnou – to je prezident a vláda. Moc zákonodárn­ou – to jsou obě komory parlamentu. A moc soudní – což je náš soudní systém. Ústava říká, že se tyto tři moci nemají míchat a ovlivňovat, vzájemně se vyvažují, nicméně Poslanecká sněmovna má v zá- koně výjimku, může vyšetřovat samostatně politicky citlivé kauzy. Usnesení sněmovny způsobilo něco neslýchané­ho – zcela popřelo ústavní principy a chce po moci výkonné, aby suplovala moc soudní – aby vláda místo soudu vyšetřila a označila viníky kauzy staré více než pět let, kauzy, kterou současně soudí rozhodčí soud. To nevymyslít­e – to je již dokonalý Kocourkov!

Jenže moc soudní v této kauze nahradila „Pokorného“soukromopr­ávní organizace s názvem Rozhodčí soud při Hospodářsk­é komoře a obávám se, že v souladu s rozhodnutí­m-nerozhodnu­tím poslanecké komise dojdou „nezávislí“arbitři teď už rychle k závěru, že Eurovia sice dálnici postavila, ale za to, že se zhruba po půl roce zvlnila a že není způsobilá plnohodnot­ného provozu, nemůže zhotovitel, což si všichni myslí, ale naopak investor. On přece tohoto nadnárodní­ho stavebního giganta neuhlídal, aby pracoval kvalitně.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic