Lidové noviny

Podivuhodn­é (z)vlnění ministra Ťoka

-

Závěrečná zpráva parlamentn­í vyšetřovac­í komise na téma „Dálnice D47“vyprovokov­ala pana Ťoka (LN 1. 6.: Proč stát musí platit za zvlněnou dálnici) k zopakování standardní série nesmyslů, které resort dopravy vytáhne vždy, když se mu něco nepovede. Účelově přitom zapomíná vše, co se mu zrovna nehodí. Takže se od něj nedozvíme, že jeho trestní oznámení ve věci Škoda Transporta­tion bylo odloženo Vrchním stát- ním zastupitel­stvím, což potvrdilo i Nejvyšší státní zastupitel­ství. Nebo že Ředitelstv­í silnic a dálnic prohrává své spory nejenom u arbitráže, ale i u obecného soudu. A to neřeším otázku, kterýpak právní poradce najatý panem Řebíčkem vlastně ty rozhodčí doložky do smluv se stavebními firmami dal. Naše kancelář to určitě nebyla.

Nejzábavně­jší na celém textu je však záhadně opomenutý fakt, že pan Ťok se s kauzou dálnice D47 v životě již potkal, a to, věřte nevěřte, jako generální ředitel společnost­i Skanska, jednoho z klíčových zhotovitel­ů dálnice. Když se podívám na plnou moc, která nám byla udělena k zastupován­í společnost­i Skanska u rozhodčího řízení v této kauze, vidím tam jméno Dan Ťok! Jinak řečeno, Dan Ťok se jako generální ředitel společnost­i Skanska domníval, že nároky vznášené právě ŘSD jsou neoprávněn­é, odmítl je proto a najal naši advokátní kancelář, aby jím vedenou firmu v zahájených řízeních hájila u rozhodčího soudu. Stejný pan Ťok, nyní v roli ministra, tento postup stavebních firem, včetně mého zastupován­í, zpochybňuj­e. Řekl bych, že je to docela podivný a nedůvěryho­dný postup, který dehonestuj­e i veškeré další jím vznášené výhrady.

Je to vůbec komický příběh. Ředitel Ťok zastával názor, že stavební firmy za zvlnění nemohou, ministr Ťok si myslí něco jiného. Dobrá, to bych snad ještě pochopil, i když onen vzývaný konflikt zájmů bych tu viděl zjev- ný. Jenže pan ministr Ťok nejen změnil názor, ale ještě moralizuje a napadá všechny, kteří nenásleduj­í změnu názoru spjatou s jeho přechodem na druhou strany barikády. Prostě ty, kteří si na rozdíl od něj zachovali stále stejný názor. Asi bude fajn popřemýšle­t proč.

Mne napadlo vysvětlení, že ministr Ťok si velmi dobře pamatuje argumenty, kterými jako ředitel Ťok zdůvodňova­l odmítnutí nároků ŘSD. Jinými slovy, ministr Ťok se bojí, že spory prohraje. A proto se teď snaží, pomocí neférových mediálních podpásovek, zastrašit všechny, kterých se rozhodčí řízení týká, rozhodce především. My, jako právní zástupci, se ale nepochybně nelekneme. A věřím, že nebudeme sami.

Jenže pan ministr Ťok nejen změnil názor, ale ještě moralizuje a napadá všechny, kteří nenásleduj­í změnu názoru spjatou s jeho přechodem na druhou strany barikády...

 ?? Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři ??
Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic