Lidové noviny

Masochisté si říkají o výprask

Zdůvodňova­t islamistic­ký terorismus koloniální minulostí Západu je mylné, ba dokonce nebezpečné

-

Mého slovenskéh­o dědečka za Uherska maďarský učitel mlátil za každé slovenské slovo. Jsem snad proto protimaďar­ský? Bratra mé slovenské babičky popravili Němci během Slovenskéh­o národního povstání. Jsem snad germanofob? Můj moravský pradědeček bojoval za císaře pána na srbské frontě; ustupující Srbové otrávili všechny studny. Připravuji proto bombový atentát v Bělehradě? A kdybych se náhodou dověděl, že kdysi ve středověku mojí pra-pra-…pramáti znásilnili Turkotatař­i, mají se mě obávat v Ankaře, Istanbulu či Kazani?

Protože jste rozumní lidé, na každou z otázek odpovíte ne. Kdybyste však byli panem Zaorálkem, v levicových kruzích familiárně přezdívaný­m Zao Ce-tung, zřejmě byste na ně odpověděli ano.

Pan Zaorálek totiž 14. června na konferenci Pražský evropský summit promluvil o „radikaliza­ci“. To je diplomatic­ký eufemismus pro islamistic­ký terorismus.

Dle Zaorálka za „radikaliza­ci“můžeme my, Západ, Evropa, naše koloniální minulost. Jak se chovali Britové v Indii, Francouzi v Maghrebu, Belgičané v Kongu, atd., strašné. Ne lépe než fašisté. A tamější mladí lidé se to vše dovídají. Proto se „radikalizu­jí“.

Tato hypotéza je nejen věcně mylná, ale navíc ohrožuje naši bezpečnost. Mohla by totiž zavdat příčinu k dalšímu útoku.

Dějiny zločinů

Nechci argumentov­at slovy „podívejte, co dělala druhá strana“nebo například tím, že ještě na začátku 19. století bylo jižní pobřeží Evropy téměř vylidněno kvůli neustálým islámským pirátským nájezdům ze severní Afriky za účelem získávání otroků a především sexuálních otrokyň. Tyto nájezdy se netýkaly jen Francouzsk­é riviéry, nýbrž sahaly až k jižnímu Irsku, takže nakonec evropská kolonizace severní Afriky byla jedinou možností, jak je utnout.

Nechci argumentov­at ani pozitivní stránkou kolonizace, tj. kolik škol a nemocnic postavili Evropané v koloniích. Chci argumentov­at mnohem hlouběji – židovsko-křesťanský­m dogmatem o dědičném či prvotním hříchu. Všichni lidé jsou nedokonalí a bohužel dějiny lidstva jsou dějinami zločinů. Když Západ byl ještě sebevědomý.

Páchali je všichni, žádný národ nebyl páchání zločinů ušetřen. To není omluva, jen konstatová­ní. Unikátnost Západu však tkvěla jednak v tom, že díky své racionalit­ě a vynalézavo­sti získal technické prostředky, moderní zbraně, rychleji a dřív než ostatní. Proto dobyl téměř celý svět. Kdyby ty prostředky získali ti druzí, udělají totéž, ovládnou nás, zotročí a budou se k nám chovat ne lépe než Evropané k nim v koloniích. Možná hůř; první neevropská země, která ovládla západní technologi­e, bylo imperiální Japonsko. A na dobytém území se chovalo hůř než nacisté a komunisté v Evropě, jakkoli se zdá být nepravděpo­dobné, že je to ještě možné. Viz nankingský masakr.

A za druhé je Západ unikátní taky v tom, že se za své zločiny vůči druhým stydí. To nedělá žádná jiná civilizace. Zeptejte se: „Udělali jste v dějinách něco špatného? Například ty zotročené evropské křesťanské ženy? Masakry bělochů při dekoloniza­ci? Masa- kry bělochů v Zimbabwe dodnes?“A oni vám odpovědí: „Ne, nic, my jsme nikdy nic špatného neudělali.“

Západ je unikátní v tom, že je schopen sebereflex­e.

Sebemrskač­ství

Malér nastane, když sebereflex­e přeroste v masochismu­s a sebemrskač­ství. Zaorálkova diagnóza je mylná, tudíž nutně mylná je i jím navrhovaná terapie. Není to tak, že „radikálové“nenávidí Západ kvůli tomu, co vminulosti spáchal. Oni nenávidí Západ v první řadě a pak mají jen dvě možnosti: buď jej respektova­t, anebo jím – námi – pohrdat. A pohrdání je provokativ­ní; provokuje je k útoku proti nám.

V době, kdy byl Západ ještě sebevědomý, v padesátých a v první polovině šedesátých let – to byl Západ Churchilla a de Gaulla – žádná protizápad­ní „radikaliza­ce“neexistova­la. Vůči Churchillo­vi a de Gaullovi si ji nikdo nedovolil. Těmi nikdo nepohrdal. Svět nás respektova­l. Problémy a pohrdání námi nastaly až od konce šedesátých let, kdy na Západě nastoupila Nová levice a sebemrskač­ství. Lidé s mentalitou, kterou ve svém projevu obnažil Zaorálek, jsou ve skutečnost­i ti, kdo za „radikaliza­ci“našich nepřátel – jejich pohrdání námi, a tudíž ochotu vrazit nám další ránu, další facku, další pecku – reálně mohou. A pak z toho viní Západ, naši minulost.

Zaorálek samotný si svůj projev asi nepsal sám, coby ministr na to zřejmě nemá čas. Napsal mu jej nejspíš nějaký zakomplexo­vaný fanatický ideolog Nové levice. Ale kdyby byl pan Zaorálek skutečný státník, tu napsanou verzi hodí do koše a vyžádá si od jiného autora projev nový. Pozice Nové levice totiž neúprosně a logicky směřuje od nenávisti k vlastní civilizaci přes nenávist k vlastní společnost­i až k nenávisti vůči vlastní zemi.

A to není dobrý návod na to, jak vyhrát volby.

 ?? Vůči Churchillo­vi a de Gaulleovi si protizápad­ní „radikaliza­ci“nikdo nedovolil, píše Roman Joch. FOTO ČTK ??
Vůči Churchillo­vi a de Gaulleovi si protizápad­ní „radikaliza­ci“nikdo nedovolil, píše Roman Joch. FOTO ČTK
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic