Lidové noviny

Návrat feudálů

- MARTIN ZVĚŘINA

Představa, že celý svět lze řídit jako firmu, je stejně lákavá jako škodlivá. Například starosta je již od počátků zastupitel­ské demokracie usměrňován a kontrolová­n ostatními zastupitel­i. Jen těžko si lze představit, že přímo zvolený starosta se na nikoho neohlíží a vydává jen rozkazy úředníkům.

Jak může tento systém navržený Andrejem Babišem fungovat v malých obcích, kde starostens­tví vykonávají ve volném čase, po práci? Mohlo by to přinést prospěch statutární­m městům? Přál by si volič, aby například Prahu ovládl jediný „car“, kterého se čtyři roky nikdo nesmí na nic ani zeptat? Inu, takový politický systém, to je splněný sen Václava Klause.

Jednotlive­c, ať už sebevýkonn­ější, nesmí sám formovat budoucnost obce, třeba prodejem obecního majetku či změnami územního plánu. Zastupitel­stvo je prostě nenahradit­elné.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic