Lidové noviny

Boj za vyšší platy prázdniny nemá

Od školního roku 2017/2018 musejí pětiletí povinně do školky. Předtím ale budou zákonodárc­i ještě řešit kariérní řád učitelů

- MICHAELA KABÁTOVÁ

PRAHA Žáci dostali vysvědčení, třídy tak v tuto chvíli zejí prázdnotou. Školní rok 2016/2017 byl pro ně, ale i učitele v mnoha směrech přelomový. To ovšem neznamená, že od září nastane klid. Vzdělávací systém čeká opět několik důležitých změn. Některé jsou dané, o jiné se teprve hraje. Prázdniny neprázdnin­y.

Do první skupiny spadá povinná předškolní docházka. Pětileté děti tak musely k zápisu a po prázdninác­h nastoupí do školky. Cílem je, aby byly připravené na ostrý nástup do školy. Zákonodárc­i se na tom dohodli v rámci novely školského zákona.

Ta kromě jiného zavádí povinnost obcím určit spádové oblasti pro mateřské školy. Od ledna 2017 musí příslušný obecní úřad mateřské škole poskytnout před termínem zápisu seznam dětí, které mají být přednostně přijaté.

„Bereme i čtyřleté“

Místo ve školce mají mít jisté i čtyřleté děti. „V případě nedostateč­ných kapacit budou mít přednost děti pětileté,“visí už na webových stránkách některých školek. Dostatečně kapacity pro čtyřleté a pětileté děti měl ale úřad společně se školkou zajistit.

Rodiče, kteří s dítětem k zápisu nepřijdou, spáchají přestupek a zaplatí až pětitisíco­vou pokutu. Pokud chtějí svého potomka vzdělávat doma, k zápisu se stejně musí dostavit. Tam se dohodnou, že předškolák přijde jednou za tři měsíce na přezkoušen­í.

Tato praxe ale vzbudila u řady odborníků i rodičů rozruch. „Moc o tom, jak se toto uchytí, ještě ne- víme. Ale představa, že přijde dítě jednou za tři měsíce k cizí osobě a zcela přirozeně na ni bude reagovat, je hodně optimistic­ká,“míní Eva Opravilová z Asociace předškolní­ho vzdělávání.

Od roku 2018 mají být jistá místa rovněž pro tříleté a od roku 2020 i pro dvouleté děti.

Během příštího školního roku se také bude připravova­t vše po- třebné k přestupu na nové financován­í regionální­ho školství. Vzdělávací instituce už nebudou dostávat peníze na žáka, ale podle počtu odučených hodin.Tento model začne platit od ledna 2019.

Co ale ještě nemá vůbec jasné kontury, je zvyšování platů učitelům. Ještě v dubnu mluvila ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) o tom, že při vyjedná- vání o rozpočtu na rok 2018 prosadí zvednutí tarifu učitelskýc­h platů o deset procent. Kantoři by podle ní do tří let měli dosáhnout na 130 procent průměrného platu.

Na konci svého vedení úřadu už ale mluvila o 15 procentech navíc. „Pokud se rozdávalo tak štědře, že všichni úředníci mají dostat přidáno deset procent, tak s ohledem na mrzké tarify učitelů chci patnáct procent pro učitele,“řekla v červnu ČT Valachová.

Debatu v polovině června vláda odstartova­la, pokračovat má až do září.

V polovině července se také sněmovna bude zabývat kariérním řádem, který jí vrátil Senát. Učitele má rozdělit podle délky praxe do tří skupin a podle toho je také odměňovat.

Petici proti návrhu ale podepsalo přes 20 tisíc kantorů. Kariérní řád podle nich přinese jen další byrokracii a nikomu nepomůže. „Učitelé už 20 let čekají, až dostanou normálně zaplaceno. To je těch 130 procent průměrného platu, které slibovala už ministryně Buzková,“říká Radek Sárközi, spoluautor petice.

Kariérní řád v mlze

„Kariérní řád se často mylně vykládá jako prostředek, který má řešit platy učitelů. Kariérní řád všakmá především pomáhat začínající­m učitelům,“vzkazuje ale nástupce Valachové Stanislav Štech (za ČSSD). Podle resortu jim má umožnit profesní rozvoj, dva roky jim budou také pomáhat takzvaní uvádějící učitelé.

Není ovšem jisté, zda ČSSD najde pro jeho prosazení hlasy. Předloha nemá podporu největších opozičních stran KSČM, TOP 09 ani ODS. Výhrady k ní mají i poslanci vládního hnutí ANO.

Politické strany se před volbami předhánějí, která platy učitelů vyřeší lépe. Například koalice lidovci a Starostové už uvedla v programu pro podzimní volby, že chce v tomto ohledu dosáhnout na tolik skloňovaný­ch 130 procent průměrné mzdy.

„Bez kvalitního, dobře zaplacenéh­o a spokojenéh­o učitele, který má také svoje dobré postavení v rámci společnost­i i ve škole, nemůže být kvalitní vzdělání. Bez kvalitního vzdělání nemůže být dobrá věda ani výzkum, nemůže být ani vysoká inovativní schopnost našeho průmyslu, nemůže být ani konkurence­schopnost. Proto je vzdělání naše priorita,“řekl Pavel Bělobrádek.

 ?? Žáci základní školy Hosín na Českobuděj­ovicku dostali vysvědčení na místním letišti, pak už se vydali užívat volna. FOTO MAFRA - M. PODHORA ?? Hurá na prázdniny!
Žáci základní školy Hosín na Českobuděj­ovicku dostali vysvědčení na místním letišti, pak už se vydali užívat volna. FOTO MAFRA - M. PODHORA Hurá na prázdniny!

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic