Lidové noviny

Slíbený vodní „patent“pro Expo se teprve rodí

- MARTIN RYCHLÍK

PRAHA Rok na vývoj, rok na výrobu. Jedním z taháků české expozice na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji má být systém na výrobu vody ze vzduchu a za použití solární energie. S takovou vizí přišel vládou nově jmenovaný generální komisař Jiří F. Potužník, jenž šéfoval i misi v Miláně.

Stěžejním tématem českého zastoupení má být voda. Český pavilon v regionu, kde je voda cenná, má představit zařízení na její zautomatiz­ovanou produkci. Termín pro vývoj, ozkoušení i výrobu je napjatý – výstava začne v Dubaji 20. října 2020. Potužník se v pondělí sejde s vědci, kteří mají jeho představu do té doby naplnit.

„Koncept jsem ladil s lidmi z Českého vysokého učení technickéh­o (ČVUT) a z Akademie věd, kteří k mé vizi mohou přispět svými znalostmi. Systém lze vlastně postavit už dnes. Můžete si jej představit jako fotovoltai­cký systém, který vyrábí elektřinu, a dole máte zařízení nikoliv nepodobné lednici či mrazáku, které je schopno chlazením vlhkost ze vzduchu absorbovat... To je jako princip jednoduché; my ale řešíme, jak systém zefektivni­t a udělat tak, aby samostatně a bez přítomnost­i operátora byl schopný vyrábět z vlhkého vzduchu vodu,“řekl LN generální komisař Potužník.

Přijde patent pro techniku?

Řadu lidí na ČVUT zaskočila Potužníkov­a pondělní zmínka omožném patentu, když se na nápadu teprve pracuje. Bude to patentovan­á technologi­e? „Ano, mou ambicí je, aby systém zůstal patentem ČVUT a dal se prodávat,“tvrdí Potužník. „Myšlenka je funkční, je uplatnitel­ná. Rok by trvala výzkumná a vývojová fáze – řekněme jako školní rok od září 2017 do června 2018 –, a další rok fáze výrobní,“dodává komisař.

Ideji chce jít pražská polytechni­ka vstříc. „Za ČVUT bude na projektu pro Expo 2020 spolupraco­vat Fakulta elektrotec­hnická a její Centrum pokročilé fotovoltai­ky, kromě ní též vybraní pracovníci Fakulty architektu­ry a Fakulty stavební (návrh objektu, design zařízení), strojní (mechanické součásti, energetika), Fakulty informační­ch technologi­í a Univerzitn­í centrum energetick­y efektivníc­h budov (UCEEB),“sdělil LN rektor Petr Konvalinka.

Podstatou zařízení je dle něj kondenzace vodních par, obsaže- ných ve vzduchu a jímání této kondenzova­né vody – obdoba klimatizac­e vzduchu. Soběstačno­st v zásobování elektřinou zajistí moderní fotovoltai­cké články.

Na získávání vody ze vzduchu není nic nového, ale propojení a efektivita řešení má být inovativní. „S panem Potužníkem to od jara konzultuje­me, spolupraco­vali jsme i namilánské­m Expu. Stihnout se to dá,“míní Lukáš Ferkl, ředitel buštěhrads­kého centra UCEEB.

Přispět mají i vědci z Ústavu termomecha­niky a Botanickéh­o ústavu Akademie věd. Jedním z nich je Miroslav Vosátka. Získaná voda by měla vyživovat dvě ukázková políčka v české „oáze“: jedno s konvenčním zemědělstv­ím, druhé s organickým přístupem, který využívá řasy, mikroby a ukáže, jak šetřit vodu. Pod oběma by měl být průhledný tunel.

Pochyby ohledně vlhkosti

„Nevím, proč máme jako to nejlepší z naší země propagovat zrovna kultivaci pouští, když je v tom plno zemí dál,“diví se jeden z profesorů ČVUT. I laik zapochybuj­e, jak efektivní bude výroba vody v suchých oblastech, jako jsou Spojené arabské emiráty.

Bude v Dubaji dost vlhkého vzduchu? „My budeme vzduch i stlačovat. Parametry však vyjdou až z velikosti pozemku: kolik tam můžeme umístit solárních panelů, jak budou efektivní a tak. To nám řeknou organizáto­ři, to ještě nevíme. Takže buď to bude nějaká modelová studie, ale byli bychom daleko radši, kdyby zařízení bylo plně funkční a mohli bychom vyrábět ne desítky, ale stovky litrů vody denně,“plánuje Potužník.

 ?? Jiří F. Potužník FOTO ČTK ??
Jiří F. Potužník FOTO ČTK

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic