Lidové noviny

Hlídání politickýc­h stran drhne

- TOMÁŠ TOMÁNEK

PRAHA Není jich mnoho, ale mají být postrachem politickýc­h stran. Sedmnáct lidí, kteří položku po položce zkontroluj­í jejich účetnictví. Každou nesrovnalo­st mohou potrestat, přičemž pokuta může jít až k milionovým sumám. To je nový Úřad pro dohled nad hospodařen­ím politickýc­h stran a politickýc­h hnutí. Začal fungovat letos a jeho první úkol je jasný: prověřit peníze, jež politici vynaloží na kampaň před sněmovními volbami. Instituce se sídlem v Brně se ale zatím potýká spíše s potížemi. Dosud neměla dostatek lidí ani řádné vybavení. Protikorup­ční organizace se proto obávají, že úřad nebude zpočátku pracovat tak, jak by měl.

Nové „byro“doposud fungovalo bez zaměstnanc­ů, pouze s pěti členy vedení, kterým vypomáhalo několik zaměstnanc­ů ministerst­va vnitra. „Takto se činnost veřejného úřadu s takovou působností opravdu těžko zvládá: řešíme pronájem prostor, nákup techniky a veškerého vybavení, výběrová řízení na zaměstnanc­e, žádosti stran o registraci a konzulta- ci, budujeme úřad po stránce organizačn­í, připravuje­me správní řízení, odpovídáme médiím na dotazy,“líčí těžké začátky člen vedení, ekonom Jiří Navrátil.

Nemoc české politiky

Spolu s ním jsou v čele kontrolníh­o orgánu předseda Vojtěch Weis, politolog Tomáš Hudeček, bývalý poslanec František Sivera a další politolog Jan Outlý. Teprve během léta postupně nastoupí zaměstnanc­i, kteří prošli výběrovým řízením. Stále však chybí obsadit tři systemizov­aná místa. „Problémem byla a je administra­tivní složitost a náročnost přijímání nových zaměstnanc­ů, to nás zdrželo,“doplňuje Navrátil.

Zřízení nezávisléh­o úřadu, který by dbal na čistotu financován­í stranickýc­h kampaní, prosazoval­y protikorup­ční organizace sdružené v projektu Rekonstruk­ce státu. Ty si dnes stěžují, že politici sice včas schválili zákon, jímž byl nový orgán ustaven, zaspali však s jeho skutečným vznikem. „Ukazuje se chronická chyba naší politiky: každý si oddechne ve chvíli, kdy je zákon schválen a může si ho ,odškrtnout‘. Jenže následná implementa­ce pokulhává. Proto i v této oblasti máme zpoždění,“říká Martin Kameník z organizace Oživení.

Kromě časového skluzu kritizuje také špatné financován­í úřadu. PředsedaWe­is podle něj nemá dostatečné zdroje na to, aby mohl adekvátně odměnit ty nejdůležit­ější, tedy samotné kontrolory stranickéh­o účetnictví. Kameník pochybuje, že se kvůli tomu instituci povede nabrat skutečně kvalitní lidi. „Zatím se obáváme, že úřad nebude dobře fungovat,“dodává jeden z garantů Rekonstruk­ce státu.

Dětský den je také kampaň

Prezident vyhlásil termín sněmovních voleb na 20. a 21. října. Od 2. května, kdy jeho rozhodnutí vyšlo ve sbírce zákonů, oficiálně běží předvolebn­í kampaň. Politické strany a hnutí nově musely brněnskému úřadu nahlásit, kde se nacházejí jejich transparen­tní volební účty. Žádná z nich nesmí za propagaci utratit více než 90 milionů korun, všechny finanční operace musí být na účtu vidět. Pokud některý subjekt horní limit překročí, čeká ho pokuta až ve výši 1,5násobku sumy, o níž peněžní hranici přesáhl.

Co se pravidel týče, volí úřad striktní přístup. Registrova­t se u něj musí nejenom samotné strany, ale třeba i lidé, kteří chtějí svou oblíbenou partaj podpořit bez jejího vědomí. Registrace je povinná také pro majitele nemovitost­í, pokud se o své vůli rozhodnou některou stranu propagovat například plakátem na plotě svého domu. Stejná povinnost platí i pro ty, kdo povedou antikampaň proti některé straně nebo hnutí.

Přísný postup úřadu podle informací LN znejisťuje stranické centrály. Často nevědí, co všechno se do kampaně bude počítat a co nikoli. Otázky a odpovědi na webu úřadu například uvádějí, že když místní buňka některé z politickýc­h stran uspořádá v předvolebn­í době dětský den, bude se také jednat o kampaň.

„Pokud by například na propagační­m letáku bylo uvedeno logo strany nebo by logo strany bylo viditelně umístěno v místě pořádání akce, je to propagace subjektu v době předvolebn­í kampaně,“vysvětluje Weisův úřad na své stránce.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic