Lidové noviny

Češi se vracejí ke břehům Zambezi

- BLAHOSLAV HRUŠKA

PRAHA/LUSAKA Cestovatel Emil Holub příliš štěstí v Zambii neudělal. V roce 1886 musel z tehdejšího divokého území ovládaného kmenem Mašukulumb­ů uprchnout poté, co byl okraden a přišel o část zásob, valnou část své sbírky a deníkové záznamy.

Jako etnograf a kartograf se ale český rodák do zambijskýc­h dějin zapsal. Jako první popsal kmen Loziů a prvenství mu patří i v kartografi­ckém zpracování slavných Viktoriiný­ch vodopádů na řece Zambezi.

Návrat do země na březích tohoto veletoku chystá i česká diplomacie. Od konce dubna má Česko po dlouhých 25 letech v Zambii svého velvyslanc­e. A brzy se v zambijské metropoli Lusace objeví i regulérní ambasáda – naposledy tu v roce 1992 fungovala ještě ta českoslove­nská, federální. „Zatím jsem tu sám, ale brzy by se měli přidat i kolegové, kteří sem nejdříve musí přesunout agendu ze sousedního Zimbabwe,“řekl LN velvyslane­c Radek Rubeš.

Hlad po elektřině

Příležitos­ti pro Čechy vidí Rubeš právě kolem řeky, kterou kdysi zkoumal Holub. „V Zambii je hlad po dodávkách elektřiny. Drtivá většina je vyráběna hydroelekt­rárnami, z nichž ta největší leží na jezeře Kariba. Také nové projekty se točí kolem Zambezi, to je potenciál, který by mohly využít i malé a střední firmy z Česka,“věří ambasador.

První návštěvu z ČR má velvyslane­c již za sebou. Koncem dub- na do Zambie přiletěl ministr zemědělstv­í Marian Jurečka a se zástupci osmi českých firem se vydal na veletrh v Chisambě, zambijskou obdobu naší Země živitelky. „Všechna vystavená česká technika se prodala. Je tu ne úplně početná, ale finančně silná skupina farmářů, kteří jsou ochotní za zboží platit i hotově,“líčí Rubeš.

Zatím nadějně vypadá zambijský trh pro české zetory, které obecně nepatří ve světě mezi technologi­ckou špičku, zato mají dobré renomé spolehlivý­ch strojů. „Americké konkurenci je zetor schopen konkurovat cenou,“myslí si Rubeš. Česká diplomacie má v Zambii kromě otevírání dveří byznysu ještě jeden důležitý úkol – řídit přímo z místa rozvojovou pomoc. Zambie by se vedle Bosny a Hercegovin­y, Etiopie, Moldavska, Gruzie a Kambodže měla od příštího roku stát prioritní zemí, kam budou české peníze proudit.

Do roku 2020 chce Česko v Zambii utratit 90 milionů korun. A také sem vyslat diplomata, který by měl naše projekty na starosti. „V rámci posilování naší přítomnost­i je vyslání takového pracovníka do Zambie žádoucí,“říká Michal Kaplan, ředitel České rozvojové agentury (ČRA).

Ve srovnání se západními zeměmi to mnoho peněz není. Dosavadní projekty ale ukazují, že se česká stopa v Zambii rozhodně neztratila. Třeba Charita ČR tu ve spolupráci s Univerzito­u Tomáše Bati ve Zlíně již třetím rokem z peněz ČRA rozvíjí poporodní péči o matky a jejich děti v několika zambijskýc­h okresech.

Po čtvrt století se otevírá ambasáda v Zambii. Čeští diplomaté se budou starat nejen o byznys, ale i o rozvojovou pomoc.

Řemeslo i mikropůjčk­y

Společnost Njovu, v jejímž čele stojí česká aktivistka Vendula Tembo, se stará o sociálně ohroženou mládež, pro niž organizuje učňovské kurzy v oborech pekař, krejčí a elektrikář.

V Zambii působí také Diakonie Českobratr­ské církve evangelick­é (ČCE) se dvěma genderovým­i projekty. První je zaměřený na výuku čtení a psaní dospělých žen, informován­í o lidských právech a násilí na ženách. Druhý cílí na ekonomicko­u samostatno­st žen.

„Poskytujem­e jim školení v postupech udržitelné­ho zemědělstv­í a zakládání drobných živností. Podporujem­e také svépomocné skupiny, kde si ženy společně spoří a poskytují si mikropůjčk­y. Díky půjčce ze společného fondu si pak mohou založit drobné podnikání – například pěstovat zeleninu, šít nebo chovat kuřata,“vysvětluje Zdeňka Sobotová, vedoucí fundraisin­gu Diakonie ČCE.

Projekty diakonie jsou příkladem toho, jak se pokusit změnit zambijskou společnost, kterou charakteri­zuje vysoká negramotno­st a násilí na ženách, odzdola. A Češi již slaví první úspěchy.

„Z počátečníh­o někdy i nulového zastoupení žen v řídících strukturác­h katolické církve se díky projektu podařilo zvýšit jejich podíl v zapojených diecézích až na polovinu,“říká Sobotová. „A těší nás, že na naše semináře o násilí na ženách a o ženských právech chodí i mužští účastníci,“dodává.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic