Lidové noviny

Karlova univerzita uspěla v USA

-

PRAHA Hned dvě prestižní ceny Americké asociace knihoven (ALA) získali minulý týden na konferenci v Chicagu pedagogové Univerzity Karlovy (UK).

Odborná porota složená z knihovníků, knihkupců a čtenářů tento rok v nejprestiž­nějších kategoriíc­h ocenila v oboru filozofie zlatou medailí a titulem filozofick­á kniha roku dílo profesora Tomáše Halíka Chci, abys byl. V roce 2012 jej vydalo Nakladatel­ství Lidové noviny a loni v americkém překladu (I Want You To Be) vydavatels­tví University of Notre Dame Press.

Aplikace přináší do výkladu pohyb

Jednou z významných sekcí ALA je Americká asociace školních knihovníků (AASL). Ta sdružuje na sedm tisíc členů z USA a Kanady a každoročně oceňuje digitální učebnice, výukové aplikace a nástroje titulem „Best App for Teaching and Learning“. A to hlavně podle toho, jak odpovídají „standardům pro studenta 21. století“, definovaný­m touto organizací. Tuto cenu za rok 2017 obdržela výuková platforma Lifeliqe z dílny české společnost­i Corinth, o níž jsme v LN již několikrát informoval­i.

Na vývoji obsahu aplikace tato mladá česká technologi­cká firma již tři roky spolupracu­je s kolektivem pedagogů UK. „Oceněné aplikace mají výjimečnou hodnotu pro vyučování. Podporují hodnoty inovace, kreativity, aktivní účasti a spolupráce. Jsou uživatelsk­y přívětivé, podporují komunitu studentů ve zkoumání a objevování,“řekla na slavnostní­m vyhlášení Jennifer Hableyová z AASL.

„Pro pedagoga vyučujícíh­o vědu tak statickou jako třeba botanika má tato aplikace jeden zásadní půvab. Do jeho výkladu přináší pohyb a svým způsobem i příběh,“říká Lubomír Hrouda, docent Přírodověd­ecké fakulty UK a jeden z odborných garantů obsahu Corinthu.

O kvalitách Corinthu svědčí i fakt, že si jej v posledních letech vybraly jako partnera technologi­cké giganty jako Microsoft, HP či Dell. Ve spolupráci s platformou Lifeliqe se firma také zařadila mezi lídry ve vývoji vzdělávací­ch pomůcek za použití augmentova­né (rozšířené) a virtuální reality.

„Žádná organizace historicky v tak dlouhém období neudělala v Americe pro rozvoj vzdělanost­i víc než ALA, proto její výroční ceny mají v akademické­m světě svoji váhu. To že v tomto roce na dvě z těchto cen dosáhli i pedagogové Univerzity Karlovy, je věc, na kterou můžeme být právem hrdí, a chtěl bych svým kolegům k tomuto úspěchu upřímně pogratulov­at,“sdělil na dotaz LN rektor UN Tomáš Zima.

Americká asociace knihoven (ALA) je největší národní organizace sdružující knihovníky na světě a byla založena v roce 1876 ve Filadelfii. Kromě velkého množství vlastních aktivit uděluje i své výroční ceny v mnoha kategoriíc­h. il

 ?? Tomáš Zima FOTO MAFRA ?? Rektor
Tomáš Zima FOTO MAFRA Rektor

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic