Lidové noviny

Katarem zmítá kmenová válka

-

poruje disidentsk­é členy vládnoucíh­o rodu Ál Sání ve snaze opětovně převzít moc,“připomíná autorka knihy A History of Saudi Arabia Madáwí ar-Rašídová.

Za současnou krizí přitom podle některých pozorovate­lů může být snaha o odstranění nynějšího katarského emíra šajcha Tamíma, jemuž Hamad předal moc v létě 2013 a který pokračuje v emancipova­né politice svého otce.

Saúdská Arábie vyhlásila počátkem června bojkot Kataru aminulý týden přitvrdila vyhlášením třinácti požadavků, na jejichž splnění Kataru zbývají už jenom dva dny. Ultimátum je však pro Katar podle většiny analytiků už na první pohled tak ponižující a nesplnitel­né, že se nabízí otázka, jaké další kroky Saúdové plánují pro chvíli, až se Katar nátlaku (podle očekávání) do pondělí nepodřídí.

„Klíčová otázka zní, zda se Saúdové chystají nahradit Tamíma bin Hamada jiným členem rodu Ál Sání, který jim pak bude sloužit jako katarský Quisling (kolaborant – pozn. red.),“uvedl přední americký odborník na oblast Perského zálivu Emile Nakhleh. „Plánuje Rijád vyslání armády do Kataru a násilné sesazení emíra? Stane se po odstranění Tamíma Katar vedle Bahrajnu dalším vazalským státem Saúdské Arábie?“

Bývalý analytik CIA Nakhleh odhaduje, že Rijád by k tak razant- nímu postupu vůči malému sousedovi nesáhl, pokud by neměl tichý souhlas Američanů. Ostatně bojkot zpupného emirátu Saúdové zahájili jen pár dní poté, co prezident USA Donald Trump navštívil Rijád, vychválil hostitele, slíbil jim zbraně za 110 miliard dolarů a veškerou odpovědnos­t za blízkových­odní nestabilit­u připsal Íránu, hlavnímu rivalovi Saúdské Arábie.

Zatímco Katar tvrdí, že by rád vyjednával, ale jednostran­ným pohrůžkám se prý nepodřídí, blízkových­odní tisk rozebírá, jak se Saúdové snaží na svou stranu získat další státy. S výjimkou Spojených arabských emirátů jde zatím o země, které jsou na Rijádu ekonomicky či politicky výrazně zá- vislé. Poslední spekulace hovoří o tom, že Rijád může vyvíjet nátlak i na Pákistán, Indii a Bangladéš, neboť statisíce občanů těchto zemí pracují v Saúdské Arábii a případná ztráta jejich zaměstnání a zisků by výrazně zasáhla i ekonomiky dotyčné asijské trojky.

„Pokud nakonec Tamím zůstane v Kataru bez větších ústupků umoci, saúdský bojkot se bude jevit jako bouře ve sklenici vody a Saúdové budou vypadat jako násilník ze školního dvorku,“domnívá se Nakhleh. „Pokud se naopak Tamím udrží jen jako vládnoucí loutka, saúdské království z krize vyjde jako hegemon arabského světa a bude moci svým sousedům vykládat, jak se vyplatí být zadobře s Trumpovou administra­tivou.“

Oficiální linie zní jinak

Případů, kdy se prastará rivalita mezi Saúdskou Arábií a Katarem projevoval­a na bázi kmenové příslušnos­ti, je celá řada. Například v roce 2005 Katar plošně zbavil občanství a veškerých sociálních služeb více než 5000 příslušník­ů klanu Ál Ghafrán z kmene Ál Murra a s argumentem, že tito lidé přišli ze saúdskoara­bského území a stále jsou občany království, je skutečně donutil přesídlit do Saúdské Arábie.

Kmen Ál Murra většinově stál za někdejším emírem Chalífou a po jeho sesazení v roce 1995 se desítky příslušník­ů kmene zapojily do neúspěšnéh­o pokusu o puč proti novému vládci Hamadovi, to vše – podle řady náznaků – s podporou Saúdské Arábie.

V nynějším zatím jen diplomatic­kém a ekonomické­m konfliktu ale Saúdská Arábie oficiálně odmítá jakékoli jiné pohnutky než ty, které prezentuje v posledních týdnech – tedy že Katar podporuje teroristic­ké skupiny a hostí jejich vůdce, že narušuje regionální stabilitu a udržuje nadměrně vřelé vztahy s Teheránem.

Saúdskoara­bský velvyslane­c v Praze Nájif bin Abúd Lidovým novinám řekl, že bojkot Kataru je v souladu s mezinárodn­ím právem.

„Zahájen byl poté, co diplomacie neuspěla se snahou odradit Katar od neustálého destabiliz­ování a zhoršování bezpečnost­i v oblasti. Sektářská politika Íránu a jeho zásahy na Blízkém východě představuj­í překážku pro projekt, jenž uplatňuje Saúdská Arábie a další arabské státy a který má za cíl obnovit v regionu mír,“prohlásil pro LN saúdskoara­bský ambasador. „Proto naše království oprávněně doufá, že Katar bude v budoucnost­i spíše součástí politiky míru a nikoli součástí íránských plánů.“

Téměř měsíc trvající blokáda Kataru ze strany Saúdské Arábie a několika dalších států má značné dopady na ekonomiku malého emirátu, dopravní sítě Blízkého východu i mezinárodn­í politiku. V lomozu krize se ale ztrácí fakt, že se jedná také o mocenský souboj vlivných arabských rodů Ál Saúd a Ál Sání.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic