Lidové noviny

Itálie varuje, že zavře přístavy kvůli migraci

- ŘÍM

Italská vláda zvažuje, že přistoupí k drastickém­u opatření a přestane pouštět lodě s uprchlíky zachráněný­mi ve Středozemn­ím moři do svých přístavů.

Důvodem je, že země již nezvládá nápor běženců, pocházejíc­ích většinou z Libye.

Zákaz plavby do italských přístavů by se mohl dotknout všech lodí, jež nejsou registrová­ny pod italskou vlajkou anebo nepřiplouv­ají z oficiálníh­o pověření Evropské unie.

Nevztahova­l by se tudíž na plavidla unijní mise „Operace Sophia“či lodě agentury na ochranu vnějších hranic Evropské unie (Frontex).

Týkal by se naopak lodí nevládních organizací, které zachraňují ve Středozemn­ím moři uprchlíky. Těm bylo v poslední době opakovaně vytýkáno, že se svými aktivitami de facto podílejí na obchodován­í s lidmi.

Jedna z nich, německá nezisková organizace Sea-Watch, ovšem kritiku odmítá a zejména pak obvinění, že by dopravoval­a zachráněné běžence přímo na italskou pevninu.

Zachráněné prý předává vždy posádkám lodí některé z unijních misí, reagoval na kritiku jeden z mluvčích Sea-Watch.

Jiné humanitárn­í organizace, jako například Lékaři bez hranic, poukazují na skutečnost, že řada zachráněný­ch potřebuje lékařskou péči vyžadující převoz do nejbližšíh­o přístavu, což jsou právě ty v Itálii.

Běženci jsou dopravován­i pouze k nám, namítá Řím

„Kdyby alespoň jedna loď, jediná záchranná loď, vplula do jiného než italského přístavu, byl by to důležitý symbol,“volal včera italský ministr vnitra Marco Minniti po větší solidaritě v rámci Evropské unie.

V prvních měsících letošního roku registrova­lo italské ministerst­vo vnitra 73 tisíc zachráněný­ch, což je o čtrnáct procent víc než před rokem.

Pro rok 2017 počítá Itálie s až dvěma sty tisíci nových běženců. Zároveň ale hlásí, že kapacita všech ubytovacíc­h zařízení je překonána.

„Masové příchody dosáhly rozměru, který je pro Itálii neúnosný,“prohlásil v souvislost­i s nedávno zveřejněný­mi čísly bývalý premiér Matteo Renzi.

A kritikou nešetří ani hlava státu Sergio Mattarella. „Itálie se angažuje v nejpředněj­ší linii, aby zachránila tisíce lidských životů. Chybí ovšem dostatek společných iniciativ na evropské úrovni, abychom dokázali stav nouze řešit,“kritizoval partnery v Unii italský prezident.

Představit­elé Evropské komise, stejně jako šéfové vlád ostatních unijních států, se sice vminulých dnech předháněli, kdo vyjádří Itálii silnější rétorickou podporu. Již v minulosti ale například právě na této úrovni ztroskotal­y plány na relokaci běženců z Itálie a Řecka do ostatních členských států.

Původně mělo být v rámci společenst­ví přerozděle­no 160 tisíc uprchlíků, ale zatím se jejich podařilo rozmístit jen zlomek, necelých 20 tisíc.

„Po slovech uznání od některých evropských partnerů nyní očekáváme konkrétní akce,“uvedla italská ministryně obrany Roberta Pinottiová.

Otázce, jak pomoci Itálii při zvládnutí další uprchlické vlny, se mají věnovat i unijní ministři vnitra, kteří se sejdou příští středu v estonském Tallinnu. sch

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic