Lidové noviny

„Manželství pro všechny“slaví úspěch

- BERLÍN

Německo umožní párům stejného pohlaví uzavírat manželství a adoptovat děti. Změny občanského zákoníku včera schválil Spolkový sněm. V historické­m hlasování získala legalizace manželství homosexuál­ů, kteří dosud mohli uzavírat jen registrova­ná partnerstv­í, poměrně výraznou většinu. Bez problémů by změna, jež má jasnou podporu veřejnosti, měla projít i za týden ve Spolkové radě. O návrhu na zavedení „manželství pro všechny“se v parlamentu bezvýsledn­ě debatovalo několik let, tento týden se ale věci daly nečekaně do pohybu. Sociální demokraté se totiž rozhodli, že jeden ze svých dlouhodobý­ch cílů prosadí za pomoci opozice i proti vůli koaliční konzervati­vní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Ta hlasovala proti. Němci změny bujaře oslavovali například před Braniborsk­ou bránou v Berlíně. čtk

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic