Lidové noviny

Hurá na moře! těší se Slovinci. Záhřeb zuří

Lublaň vyhrála územní spor se Záhřebem, a získala tak oficiální přístup do mezinárodn­ích vod. Chorvatsko ale verdikt odmítá respektova­t

- IVANA MILENKOVIČ­OVÁ

HAAG/PRAHA Je to relativně nevelký záliv v severním cípu Jadranu. I mnozí z těch, kteří na tamní pobřeží míří rok co rok, by ho na mapě zřejmě hledali s obtížemi. Slovincimu říkají Piranský, Chorvaté ho pro změnu označují jako Savudrijsk­ý. Dvojí název pro totéž místo přitom odráží jediné – že se už přes čtvrt století země nedokážou shodnout, kudy přesně by měla vést námořní hranice.

Letitý spor nyní rozetnul Stálý rozhodčí soud v Haagu, když přiřknul převážnou část zálivu Slovinsku a stanovil, že má také nárok na koridor, kterým získá přístup na otevřené moře. Na dvě a půl námořní míle – přes čtyři a půl kilometru – široký pás moře tak spojí slovinské výsostné vody s mezinárodn­ími. Nutno doplnit, že k velké nelibosti Záhřebu. Ten do Haagu ani nevyslal svého zástupce a předem avizoval, že verdikt nebude respektova­t.

Arbitráž provázel skandál

Letitý svár coby jeden z reliktů rozpadu Jugoslávie přitom v minulosti dokázal vyostřit vztahy mezi zeměmi natolik, že se o tom bouřlivě jednalo až na mezinárodn­í půdě. Slovinsko, které se stalo členem Evropské unie stejně jako Česko v květnu 2004, kvůli tomu dokonce mezi roky 2008 a 2009 blokovalo vyjednáván­í Chorvat- ska o vstupu do Unie. Část slovinskýc­h politiků pak hrozila Chorvatsku takto zablokovat i vstup do NATO do doby, než Záhřeb přistoupí na řešení sporu před mezinárodn­ím arbitrážní­m soudem.

Na arbitráži se obě země sice nakonec v listopadu 2009 dohodly, o šest let později ale chorvatský parlament podpořil rozhodnutí vlády od smlouvy upustit. Stalo se tak poté, co se do médií dostaly nahrávky rozhovorů mezi slovinským soudcem tohoto mezinárodn­ího soudu a zástupkyní ze slovinskéh­o ministerst­va zahraničí, když se spolu domlouvali na taktice dalšího postupu před soudem. „Chorvatsko respektuje mezinárodn­í právo, soudy a arbit- ráž, ale nepřistoup­í na takové procesy, v nichž nejsou základní předpoklad­y pro řádný průběh řízení,“namítal v reakci na verdikt chorvatský premiér Andrej Plenkovič. Na dotaz, jak bude Záhřeb reagovat, pokud Slovinsko bude chtít rozhodnutí vymáhat, bez dalších podrobnost­í uvedl, že neočekává jednostran­né kroky.

Podle chorvatské­ho požadavku by hraniční linie měla vést stejně daleko od pobřeží obou států. Každá slovinská loď by tak ale při plavbě na volné moře musela žádat Chorvatsko o souhlas. Lublaň však namítá, že má na přístup do mezinárodn­ích vod právo, protože jí náleželo ještě jako jedné z jugoslávsk­ých svazových republik.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic