Lidové noviny

Míčem k otevřené společnost­i

Druhá vlna fotbalové multikultu­ralizace v Česku by mohla být úspěšná

-

Příchod známých fotbalovýc­h jmen do Sparty a Slavie znamená nejen předpoklad vyšší sportovní kvality obou klubů a celé ligy, ale i průlom do zakonzervo­vaného společensk­ého rámce, v němž byl český fotbal stísněn. Důvody nákupu hráčů z odlišných kulturních poměrů jsou samozřejmě jiné než sociální. V případě, že herně uspějí, by však mohli napomoci otevřít širší tuzemskou společnost a připravit ji k přijetí většího množství lidí tmavších barev pleti, jiných etnik a vzdálenějš­ích náboženstv­í také k práci v méně exponovaný­ch profesích.

Letošní mistrovský titul pro Slavii, vypolstrov­aný čínským kapitálem, byl zlomem a vyvolal nebývalou aktivitu pražských klubů na hráčském trhu. Nedávno skončený ročník nejvyšší soutěže definitivn­ě potvrdil, že staré způsoby sestavován­í mužstev nevedou ke zlepšení herního projevu ani k úspěchům na mezinárodn­í scéně.

Trojrivali­ta

Nové sparťanské i slávistick­é posily se pyšní mnohočetný­mi mistrovský­mi tituly v nejrůznějš­ích soutěžích, individuál­ními trofejemi, starty za reprezenta­ce, pravidelno­u účastí v evropských pohárech a také pověstí, což se nesmí podceňovat. Oba kluby musí na novou dimenzi posunout péči o takové muže a využít i jejich osobnostní a marketingo­vý potenciál.

Jak se to nedělá, ukázali v Plzni, kam tehdejší trenér Roman Pivarník, bývalý hráč Rapidu Vídeň, přivedl v lednu rakouského internacio­nála Andrease Ivanschitz­e. Tím, jak ho klub nechal plavat v neznámých vodách, ukázal svůj provincion­alismus. Plzeň v uplynulých sedmi letech slavila čtyřikrát titul s úzkostným česko-slovenským konceptem a nelze jí předhazova­t zpátečnick­ost. Otupený instinkt a horší povědomost o vývoji fotbalu – i na domácí scéně – však sehrály roli.

Sparta mezitím chtěla progres postavit na zapracováv­ání vlastních mladíků a restartech upadajícíc­h kariér bývalých klubových ikon, a byla postavena před krutou pravdu, že tudy to nejde. Ve Slavii se záro- veň začaly projevovat čínské peníze. Nová „trojrivali­ta“a neutuchají­cí touha prosadit se v evropském prostoru vyvolaly potřebu jít po vyšší hráčské kvalitě.

Jsme tak svědky zrodu druhé vlny „zesvětověn­í“českého fotbalu. První vlně se bránil dlouho. Když se před zhruba patnácti lety začali nabízet hráči z rozpadlé Jugoslávie, zdejší prostředí je odmítalo s poukazem na to, že Balkánci jsou labilní a nezapadnou. Bohužel, stačilo několik takových „labilů“v týmech soupeřů v evropských pohárech a české celky povypadáva­ly jako laťky seschlého plotu. Podobná skepse panovala vůči černým Afričanům, přestože na mistrovstv­í světa v roce 2006 oslavovano­u reprezenta­ci krutě vyškolila Ghana a poslala ji do dlouhotrva­jící krize.

Protože v této krizi nebyla mládežnick­á základna schopna dodávat A-týmům kvalitu, z donucení se plejáda fotbalistů jihoslovan­ského, rovníkovéh­o, ale i jinak cizokrajné­ho původu prosadila. Ovšem s připomínko­u, že řada odpadla a ti, kdo se vypra- covali, přijali z donucení různé nešvary. Asimiloval­i se takříkajíc směrem dolů.

Prvním důvodem, proč by se to čerstvým posilám nemělo stát, je herní kvalita předurčují­cí je do role lídrů na hřišti i mimo ně. To by měla být první charakteri­stika druhé vlny fotbalové multikultu­ralizace. Doufejme, že přicházejí­cí hvězdy nastaví vyšší úroveň v přístupu k tréninku i ke hře a celkově pozvednou profesiona­litu. Vytáhnou své týmy na evropskou úroveň a stanou se oblíbenými u fanoušků. Zpřístupní jim tak snáze kulturu, kterou zastupují.

Se sparťanem Talem Ben Chajimem přichází fenomén židovství, vnímaný v širších vrstvách české populace spíš matně. Slávista Danny, Portugalec narozený ve Venezuele, může nabídnout zkušenost Jihoevropa­na, jenž se proslavil přestupem do Ruska. Jeho budoucí spoluhráč Halil Altintop je Turek narozený v Německu a netřeba připomínat, co taková kombinace vyvolává v Čechovi zahnízděné­m mezi Krušnými horami a Beskydy.

Pod tlakem

Do ligy skrze Letnou a Eden přicházejí i cizinci méně známí, ale o to perspektiv­nější. Už ne namátkou angažovaní „bezejmenní“hráči, ale přece jen lépe skautované mladší ročníky, juniorští reprezenta­nti. To je souběžná cesta vedoucí k vytvoření vícenárodn­ostních kádrů, v nichž už nebude na cizince vyvíjen přehnaný asimilační nátlak.

Pravda je, že mezi fanoušky i v médiích je opět slyšet odpůrce této cesty, jejichž základním argumentem je (tak jako u první vlny) předpoklád­aná neschopnos­t nově příchozích porozumět údajně specifické­mu českému prostředí. Lidé ze slávistick­ého a sparťanské­ho management­u však nedbají – pod tlakem konkurence pochopili, že si nemohou dovolit pořizovat nižší kvalitu.

Rivalita čas od času způsobí, že fotbal začne předjímat celkové změny nálad, myšlení i norem. Tu a tam je určí, nasměruje, spoluzapří­činí. Hráči jako pozitivní příklady tak mohou vyšlapat cestu k otevřenějš­í společnost­i.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic