Lidové noviny

Špidla, učitel Kalouska i Babiše

-

Euforie z dobrého ekonomické­ho povětří zatmívá oči všem partajním lídrům od Andreje Babiše po Miroslava Kalouska. Zatímco toho prvního může teoreticky omlouvat jistá „nezkušenos­t“s volebními sliby, ten druhý skáče znovu do propasti, v níž už jednou málem utonul. Před volbami roku 2006 schvaloval volební dárky jako na běžícím pásu, aby se o pár let později kál a pro konsolidac­i financí škrtal v rozpočtu ostošest. Starý pardál Kalousek nejspíše počítá s tím, že se na sestavován­í vlády nebude podílet, protože jeho plán snížit sociální pojištění postupně o osm procentníc­h bodů znamená útok bitevníkem na Českou správu sociálního zabezpečen­í, ministerst­vo financí i na ministerst­vo práce. ČSSZ loni vybrala 324 miliard, osm z 31,5 procentníh­o bodu znamená pokles o více než čtvrtinu! Důchodový účet by se propadl o více než 84 miliard... Vzhledem k tomu, jak bývalý ministr financí Kalousek peskuje bývaléhomi­nistra financí Babiše za to, že nepřipravi­l ani jednou vyrovnaný rozpočet, jde o moc pěknou taškařici...

Ale nebojte, pan Kalousek rozhodně není jediný, jemuž bychom mohli nalepit nálepku pokrytec všech pokrytců na čelo. Hlavním konkurente­m mu je... pan Babiš. Ten tři roky trval na tom, že EET musí být bez výjimek, hájil to v koalici, ve vládě, v televizi i ve sněmovně, aby před vol- bami otočil a začal slibovat, že z EET napříště vyjme „fyzické osoby s paušální daní a příjmy do 500 000 Kč ročně, veřejně prospěšné poplatníky (například spolky) s obratem do 1 000 000 Kč ročně (...), bufety a obdobná zařízení ve školách a v provozovná­ch dětských táborů, e-shopy i prodeje vánočních kaprů“.

Je snadné prohlásit Babiše i Kalouska za trotly všech trotlů, ale Chlívek zkusí ukázat i druhou stránku mince. Začneme Babišem: je přece logické, že každý nový produkt se upravuje za pochodu a bylo by licoměrné vyčítat předkladat­eli, pokud na základě reálných zkušeností uznává, že přestřelil a upravuje model.

Stejně vstřícně se můžeme dívat i na plány pana Kalouska. Ačkoli máme relativně nízké mzdy, Česko je dlouhodobě proslavené „drahou prací“. To, co dostávají lidé na ruku, je zhruba polovina toho, co musejí své firmě vydělat – a většinu těchto nákladů tvoří právě extrémně vysoké sociální pojištění. Jeho snížení patří mezi klíčová doporučení, o nichž píší mezinárodn­í instituce, nezávislý ekonomové a i zcela přízemní Chlívek. Kalousek jednoznačn­ě míří správným směrem, byznysu by to ohromně prospělo – jen z čeho bychom platili ty zpropadené důchody?

Pamětník maně vzpomíná na rok 2002, kdy tehdejší šéf ČSSD vyhrál volby slibem „zdroje tu jsou“, s nímž se zaručil nezvyšovat ani daně, ani věk odchodu do důchodu. Dnešní lídři se u Špidly zjevně inspiroval­i, a proto připomeňme: krátce po volbách dělal Špidla pravý opak toho, co slíbil – zvedl jak daně, tak penzijní věk.

Chlívek předvídá a varuje: povolební prozření bude letos stejně kruté.

Miroslav Kalousek rozhodně není jediný, jemuž bychom mohli nalepit nálepku „pokrytec všech pokrytců“na čelo. Hlavním konkurente­m v soutěži mu je Andrej Babiš.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic